Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Złoto, kadzidło i mirra

6 STYCZNIA Niedziela Uroczystość Objawienia Pańskiego

Trzej Królowie

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.”Mt 2;10-11

Mędrcy przybywają, ludzie światli, wzbudzający w ludziach czasów Jezusa szacunek, podziw, może zazdrość. Mają wszystko, o czym może marzyć człowiek: władzę, bogactwo, wiedzę. Po cóż więc wyruszać w daleką, pełną niebezpieczeństw podróż, trudzić się i szukać… no właśnie czego szukali ci królowie?

 Myślę o możnych tego świata dzisiaj, o tych, którzy są w centrum zainteresowania, o których piszą gazety, mówią media, o ludziach nauki, polityki, biznesu. Ilu z nich wyrusza w poszukiwanie Boga? Tamci Królowie znaleźli Dzieciątko, upadli przed nim i złożyli swoje dary. W ten sposób oddali cześć Bogu Najwyższemu uznając w Nim Jedynego Pana, który ma władzę, wiedzę i bogactwo całego świata. Swoim pokłonem Jezusowi poddali Mu wszystko to, co po ludzku było w ich życiu najlepsze, uznali swoją nędzę, grzeszność, niewystarczalność. Ujrzeli i bardzo się rozradowali…tak, bo nie może być piękniejszej chwili, gdy cześć i uwielbienie oddawane jest Najwyższej Prawdzie, Bogu.

Myślę o możnych tego świata, ale także i o sobie, o swoich bogactwach, tych materialnych, ale i tych duchowych, umysłowych, bogactwach danych mi przez Boga „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” Jer 31;3 Ile w moim życiu łaskawości Boga, ile miłosierdzia wylanego za moje niewierności, ile przelewającej się miłości.

Boże, choć Cię nie pojmuję… i żałuję za me złości…ufam Tobie…wierzę w Ciebie Boże żywy…jedno co mogę dzisiaj zrobić to biec do Pana, upaść przed Nim na kolana i wielbiąc Go oddawać Mu całe swoje życie. Idąc w orszaku, śpiewając kolędy będę w sercu dziękować Bogu, za to, że dał mi łaskę wyruszenia w drogę.

Polecam modlitwę zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu, której tutaj fragment:

…Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli

przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia rozporządzaj mną jak chcesz,

według Twojego Miłosierdzia. Broń mnie i posługuj się mną

jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie! Amen

Dodaj komentarz