Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Wierność Bogu

Wierność Bogu3 LUTEGO 2013   IV niedziela zwykła

 Trzy  teksty przeznaczone do czytania: Księga Jeremiasza 1:18-19 i słowa:”A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną… Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię ochraniać.” Drugi tekst z 1 Listu do Koryntian i oczywiście Hymn o miłości. No i tekst z Ewangelii Łukasza mówiący o odtrąceniu Jezusa przez swoich rodaków. Co mają ze sobą wspólnego?

Dla mnie mówią one o tym samym, a mianowicie o wierności Bogu. Jest jeszcze jeden element łączący proroctwa Jeremiasza i słowa Jezusa, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie – odrzucenie. Te dwa teksty spaja Hymn o miłości. Czytam Słowo od Pana i myślę o tym jak w moim życiu wypełnia się wierność Bogu oraz świadomość, że nie zawsze będę rozumiana, a może nawet narażona na gniew innych i wyrzucenie.

Bóg wielokrotnie potwierdzał swoją wierność względem mnie, wyciągał nieraz z upadków, grzechów, ochraniał…Jego miłość do mnie jest dokładnie taka jak opisana w Hymnie, cierpliwa, bez zazdrości…trwająca. A ja? jak dziękuję Panu za Jego obecność, czy potrafię dla Niego znieść urągania, szyderstwa, przyjąć na siebie gniew innych? Widzę jak bardzo jestem słaba, ile jeszcze razy Bóg usłyszy ode mnie: Panie, ja nie umiem mówić, nie posyłaj mnie…nie umiem kochać i przebaczać tak jak Ty…brakuje mi wiary wdowy z Sarepty Sydońskiej, wiary Syryjczyka Naamana, nie mam siły iść ciągle pod prąd… Czy nie rodzi się we mnie pokusa, by żądać od Boga cudów w moim życiu, dowodów Jego miłości…czy czasem nie jestem jak ci wszyscy, którzy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego, a potem wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. To słowo „wszyscy” jakoś dzisiaj bardzo mnie boli. Naprawdę chcę być jak „wszyscy”?, naprawdę nie chcę zobaczyć „twarzą w twarz” mego Umiłowanego i poznać, tak jak zostałam poznana?

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.               Ps 71;1-2                       

Ula

Dodaj komentarz