Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

W Panu nadzieja 23.01-29.01

Jezus_centrum

Jezus_centrum23 styczeń (Niedziela) Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,23; Mt 4,12-23

„Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” Mt , 16

Tylko nawracając się na drogę Pana mam szansę podążać ku wiecznej szczęśliwości. Ta nadzieja niech mi towarzyszy przez całe życie

„Dla drobnej korzyści człowiek przemierza długie drogi, dla życia wiecznego zaledwie stopę z ziemi uniesie” (Tomasza Kempis)

24 styczeń (Poniedziałek) Hbr 9,15.24-28; Ps 98,1-6; 2 Tm 1, 10b; Mk 3,22-30

„Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” Mk 3,29

Ochroń mnie Najwyższy przed  faryzeizmem, bym miała w sobie bojaźń Bożą i  umiała nazywać dobro, dobrem, a zło złem

„Niech więc nic z tego, co czynisz, nie wydaje ci się wielkie. Ani wielkie, ani cenne, ani wspaniałe, ani godne uznania, ani wyniosłe, ani godne pochwały i poządania oprócz tego, co wiecznie.”(Tomasz a Kempis)

25 styczeń (Wtorek) Dz 22,3-16 albo Dz 9,1-22; Ps 117,1-2; J 15,16; Mk 16,15-18

„Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie” Dz 9,15

To Pan wybiera , mówi do mnie. Czasem słyszę Jego Słowo, ogarnia mnie Jego światło. Ale czasem przychodzi trudne doświadczenie i pustynia. Jak bardzo wtedy potrzebni są kapłani, którzy powiedzą co nalezy czynić, jak bardzo wtedy potrzebna jest wspólnota, która udzieli wsparcia modlitewnego, zachęci do czerpania z mocy sakramentów

„Kto nie jest gotowy przecierpieć wszystkiego i zdać się na wolę Ukochanego, nie jest godny miana kochającego.” ( Tomasz a Kempis)

26 styczeń (Środa) 2 Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96,1-3.7-8.10; Łk 4,18; Łk 10,1-9

„…żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” Łk 10,2

Pan posyła swoich uczniów…posyła Ciebie i mnie do dawania świadectwa. W modlitwie znajdę siłę, odwagę i męstwo, bym mogła być wiarygodnym świadkiem

„Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie nauku świętych, a kto zdobędzie jej ducha, znajdzie w niej mannę ukrytą.”( Tomasz a Kempis) 

  27 styczeń (Czwartek) Hbr 10,19-25; Ps 24,1-6; Ps 119,105; Mk 4,21-25

„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.” Hbr 10,24-25

Jezus wypełnia w sposób doskonały wolę Ojca. Proszę Cie Panie, bym zawsze spełniała Twoją wolę z gorliwością i zapałem, abym umierała dla siebie a żyła tylko dla Ciebie.

„I prawdziwie uczony jest ten, kto pełni wolę Boga, a własnej woli sie wyrzeka” (Tomasz a Kempis)

28 styczeń (Piątek) Hbr 10,32-39; Ps 37,3-6.23-24.39-40; Mt 11,25; Mk 4,26-34

„Pan umacnia kroki człowieka,
a w jego drodze ma upodobanie.
A choćby upadł, nie będzie leżał,
bo jego rękę Pan podtrzymuje.” Ps 37, 23-24

Jak bardzo w ostatnim czasie doświadczam tego umocnienia poprzez kapłanów, ludzi, wydarzenia, Słowa. Bóg realizuje swój  plan Odkupienia w moim życiu...Rozpal Panie moje serce wdzięcznością.

„Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi”. ( Tomasz a Kempis)

29 styczeń (Sobota) Hbr 11,1-2.8-19; Łk 1,69-72.74-75; Hbr 4,12; Mk 4,35-41

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Mk 4,40

Moje lęki, niepokoje, brak odwagi wynikają z braku wiary lub jej słabnięcia na skutek podszeptów złego. Jan Paweł II mówił: „Nie lękajcie się” , a w księdze Hioba czytamy: „Bojowaniem jest żywot ludzi na ziemi”. Pomóż mi Boże w tej walce, bo tylko z Tobą mogę zwyciężać  siebie każdego dnia.

„Dlatego człowiek powinien opierać się wyłącznie na Bogu, aby nie musiał nieustannie potwierdzać siebie u ludzi.” (Tomasz a Kempis)


Dodaj komentarz