Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Trójca Przenajświętsza

Trjca_Przenajwitsz

Trjca_Przenajwitsz

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 19 CZERWCA 2011  Niedziela

Dzisiejsze czytania: Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18

Jakie jest moje doświadczenie Boga Ojca? Kim dla mnie jest Bóg Ojciec? Co mnie z Nim łączy?

„Tak Bóg umiłował świat”…potrzebuję Twojej miłości Panie, jak powietrza, bez niej jestem niczym, nic nie mogę zyskać…potrzebuję jedności takiej jaką Ty pokazujesz i objawiasz w Trzech Osobach, jedności z Kościołem, z ludźmi, którzy mnie otaczają, z samym sobą. Tylko Twoja miłość zbawia…Uwielbiam i kłaniam Ci się Boże Ojcze…

Jakiego Boga dostrzegam w Chrystusie? Kim dla mnie jest Jezus? Jaki obraz Chrystusa jest mi najbliższy?

Jezu Chryste, Ty powołujesz mnie do zbawienia, Ty jesteś Panem mojego życia, to Ty ustalasz jego plan, przyszedłeś „nie po to, aby świat potępić, lecz by świat został przez Ciebie zbawiony”. Poddaję Twojej woli, moją, oddaję Ci Panie moje talenty, moje słabości…chcę iść wpatrując się w Ciebie…

Kim jest Duch Święty w moim życiu? Jak objawia się Jego działanie?

Kiedy staję w prawdzie, jak trudno mi kochać, jak ciągle spóźniam się ze swoją miłością do ludzi, wtedy uświadamiam sobie jak bardzo potrzebuję Ducha Świętego. Tego Ducha, który jest Źródłem wiary i który przychodzi w Słowie…

„Ojciec kocha Syna, a Syn Ojca, w Duchu Świętym. Tą ich miłością jest objęte wszelkie stworzenie, a więc i każdy z nas.Tak niewiele rozum ludzki potrafi powiedzieć na temat Tajemnicy Trójcy Świętej. Może Jej dotknąć tylko serce wypełnione prawdziwą miłością. Serce, które nie spóźnia się z miłością, które odkryło, że kochać trzeba dziś.” (Ks. Edward Staniek)

Duchu Święty, naucz mnie kochać już dziś, tak by chwila dana mi tu i teraz nie została zmarnowana, żebym mogła dotknąć  tajemnicy wielbiąc Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Dodaj komentarz