Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Sól i światło

sl

slV NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 58,7-10; Ps 112,4-9; 1 Kor 2,1-5; J 8,12b;       Mt 5,13-16   waito

„Wy jesteście solą dla ziemi.” Mt 5;13a                       ” Wy jesteście światłem świata „ Mt 5; 14a

Sól w oku strasznie piecze i pojawia się myśl, jak się jej pozbyć. Od ponad 2 tys.lat są ludzie, którym ciągle zależy, żeby zniszczyć chrześcijaństwo.

„Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera Serce Boga.”(Ojciec Pio)

7 PONIEDZIAŁEK  Rdz 1,1-19; Ps 104,1-2.5-6.10.12.24.35; Mt 4,23; Mk 6,53-56

Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Rdz 1;3 

Światło powinno być oddzielone od ciemności także w moim sercu. Wtedy zapanuje Boży porządek, a ja będę uzdrowiona.

„Bóg pozostawia cię w ciemnościach (ducha) dla swojej chwały. [Czyni] to także dla twojego wielkiego pożytku duchowego. Bóg chce, aby twoja nędza była tronem Jego miłosierdzia, a twe słabości stolicą Jego wszechmocy.” (Ojciec Pio)

8 WTOREK  Rdz 1,20-2,4a; Ps 8,4-9; Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13

„A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.” Rdz 1,26a

Dzieła Boże w świecie są olśniewające, a człowiek jako korona stworzenia żyjąc pełnią życia może przynosić Bogu owoce godne Najwyższego.

„Nie lękaj się, ale uważaj siebie za najszczęśliwszą osobę, gdyż stałaś się godna tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka. To nie jest opuszczenie, ale wielka miłość, którą Bóg ci okazuje.” (Ojciec Pio)

9 ŚRODA Rdz 2,4b-9.15-17; Ps 104,1-2.27-30; J 17,17ba; Mk 7,14-23

„Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.” Mk 7;15 

Moje serce ma być godne Boga, dlatego potrzebuję oczyszczenia go z wszelkiego brudu.

„Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim: oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć” (Ojciec Pio)

10 CZWARTEK  Rdz 2,18-25; Ps 128,1-5; Mt 11,25; Mk 7,24-30

„Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem” Rdz 2,22 

Sen w ST był synonimem  śmier ci  starego człowieka i wtedy Bóg stwarza kobietę z żebra Adama. Mężczyzna szuka swego dopełnienia w kobiecie. Jesteśmy sobie przeznaczeni przed wiekami, nawet jak nie zdajemy sobie z tego sprawy.

11 PIĄTEK Rdz 3,1-8; Ps 32,1-2.5-7; Dz 16,14b; Mk 7,31-37

„Effatha, to znaczy: Otwórz się!” Mk 7;33b 

Ty Panie uzdalniasz mnie do otwierania swego serca i sprawiasz, że słyszę i mówię.

„Zawsze pamiętaj o tym, że Bóg wszystko widzi!” (Ojciec Pio)

12 SOBOTA Rdz 3,9-24; Ps 90,2.4-6.12-13; Mt 4,4b; Mk 8,1-10

„Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: Gdzie jesteś?” Rdz 3,9 

Tutaj Panie i chociaż nie zawsze wierzę w twoją przebaczającą miłość, to jesteś moim jedynym ratunkiem. Ratuj mnie Panie! 

„Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim: oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć”

 

Dodaj komentarz