Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

10.09.2010 r. – Krzyża naszego powszedniego…

wito_krzya

wito_krzya14 września będziemy obchodzić Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Liturgia z tego dnia ma na celu podkreślenie tajemnicy Krzyża, „na którym zawisło Zbawienie świata”. Czym jest dla nas, chrześcijan ten znak?

Właśnie o tym było na naszym spotkaniu.

Wpatrzeni w krzyż kolejno w grupach czytaliśmy teksty:

Lb 21, 4b-9 o tym jak Izraelici na pustyni szemrali przeciwko Bogu i Mojżeszowi, a gdy Pan zesłał na lud kąsające węże i  wreszcie przypomnieli sobie o Bogu, kazał sporządzić węża miedzianego umieszczonego na palu, a każdy ukąszony, gdy spojrzał na węża zostawał przy życiu.

Flp 2, 6-11 o tym jak Bóg wywyższył Jezusa, aby każdy uznał w Nim swego Pana – ku chwale Boga Ojca

J 3, 13-17 o tym że Bóg posał swego Syna po to, by świat zbawił

Szukaliśmy powiązań między tymi tekstami, zastanawialiśmy się jak patrzymy na krzyż w naszym codziennym życiu a także w życiu społecznym. Czy widzimy w nim symbol zmartwychwstania i życia wiecznego czy również życia doczesnego. Każdy człowiek jest inny, tak też każdy nosi inny krzyż i każdy podąża inną drogą krzyżową.

Każdy również powołany jest w inny sposób do niesienia krzyża. Jako chrześcijanie mamy też dawać świadectwo, czyli odważnie głosić Chrystusa. Odważnie, czyli nie bać się wypowiadać w naszych środowiskach na temat tego co dzieje się teraz w Polsce, bo patrząc w Niebo mamy na ziemi być znakiem dla innych. Od początku historii ludzkości, krzyż dzielił ludzi, na tych, którzy poszli za nim i na tych, którzy chcieli go usunąć.

„Ale tak naprawdę Krzyż jest symbolem pojednania. Jego pionowa część łączy ludzi z Bogiem, a pozioma ludzi między sobą. Krzyż jest nadzieją – jest kotwicą wiary i życia. To nadzieja daje nam siły. Krzyż przypomina nam o życiu, zmartwychwstaniu, zwycięstwie wiary i jedności. Krzyż powinien towarzyszyć nam w naszym życiu. Dlatego wieszamy go w naszych domach, szkołach i miejscach pracy, czynimy go na czołach swych dzieci, by był dla nas ostoją i wsparciem. Zawsze kiedy wydaje się nam, że nie podołamy już dalszym zmaganiom, że jesteśmy zbyt słabi, aby podnieść się kolejny raz po upadku, wtedy powinniśmy spojrzeć na krzyż.”tekst: an. Maciej Wacławik

Dlatego też niech Święto Podwyższenia Krzyża przypomina nam o tym, że Bóg, który umarł za nas na krzyżu ma być na pierwszym miejscu w naszym życiu.

Spotkanie perfekcyjnie przygotował ks. PiotrUśmiech

Dodaj komentarz