Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

„Serce ucznia” – Kazimierz Biskupi 2015

20 – 26 lipiec 2015 r. Jesteśmy w Kazimierzu Biskupim na rekolekcjach wakacyjnych. Ks. rektor Adam Bajorski przygotował dla nas piękny kurs „Serce ucznia”. Poznajemy plan Boży i strategię Jezusa…piękną, bo dociera do nas wiadomość, że Bóg bez człowieka nie jest w stanie wykonać planu zbawienia. Dlatego potrzebni są uczniowie, a my właśnie mamy się uczyć jak nimi być. Tylko wpatrując się w Jezusa i pragnąc być jak On, możemy nawiązać z Nim relację, a potem mamy szanse na właściwe relacje z innymi. Analizowaliśmy kręgi przynależności do Chrystusa, szukając gdzie jesteśmy my i w którą stronę idziemy, czy do Jezusa, czy oddalamy się od Niego. Przeżywaliśmy też dzień z Nauczycielem, przyglądając się czasowi, jaki przeznaczamy na sen, pracę, modlitwę i relacje z drugim człowiekiem.  Ważna była nasza refleksja na ten temat. Poznawaliśmy metodologię Jezusa, czyli jak możemy żyć z Jezusem, by być jak On. Trudne były słowa o łamaniu swoich uczniów przez Jezusa, ale jak bardzo potrzebne, by zrozumieć sens cierpienia, prześladowania, porażki, ciągłych problemów, znoszenia oszczerstw, dawania wszystkiego Jezusowi.

Nie da się opisać słowami tych przeżyć do końca. One będą długo jeszcze grały we mnie. Pozostało piękne uczucie, że Bóg zatroszczył sie o mnie w pełni, że zadbał o mój wypoczynek, o mojego ducha, że jestem dla Niego kimś ważnym. Miejsce, w którym byliśmy, otaczająca przyroda, a przede wszystkim ludzie, których Pan postawił w tym czasie…to wszystko było niezwykłe, piękne. Pokój w sercu jest owocem Ducha św., a poruszenia serca, które się pojawiają są potwierdzeniem Obecności Pana. Jemu niech bedzie chwała na wieki, Temu, który Był, Jest i Będzie!!!

Ula

Dodaj komentarz