Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

„Niech Wasza mowa będzie:tak, tak, nie, nie…”

Jezus_a_prawo

Jezus_a_prawoVI NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.”Mt 5,37 J._i_Ojciec_w

Wypełnianie Bożego Prawa, które jest niezmienne przynosi pokój, chociaż odbywa się w walce.

„Subtelny Chrystus nie chce nikomu z nas narzucać Swej pomocy przy przezwyciężaniu naszych życiowych rozczarowań. Można zignorować Jego obecność, odrzucić Jego zaproszenie. Można zamknąć się w łatwym smutku i samotności tak głębokiej, że nawet Bóg nie ma do niej wstępu. Nie będzie nas wtedy uszczęśliwiał na siłę. Pozwoli nam wówczas odejść, jak pozwolił ongiś bogatemu młodzieńcowi, który – mimo swej prawości – nie potrafił się zdobyć na radykalną decyzję odejścia od bliskich mu wartości (Mk 10, 17-22)” (Ś.P.Abp Józef Życiński -2000)

PONIEDZIAŁEK Dz 13,46-49; Ps 117,1-2; Łk 4,18; Łk 10,1-9 15

„Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki” Łk 10,3

Jak bardzo nam potrzeba przykładów odważnych, światłych ludzi, którzy nie będą się bali mówić prawdy.

„W zmęczoną Europę pragniemy wnosić harmonijne świadectwo wartości duchowych, wyrażając naszą chrześcijańską odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami Chrystus. Błogosławię Wam wszystkim, by przez Wasze świadectwo kultury chrześcijańskiej działanie Ducha Świętego mogło dominować nad zagubieniem wyrażanym w konfliktach.” (Ś.P.Abp Józef Życiński-2010)

WTOREK Rdz 6,5-8; 7,1-5.10; Ps 29,1-4.9-10; Dz 16,14b; Mk 8,14-21 16

„Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?” Mk 8,18

Pragnę Boga, a równocześnie uciekam od Niego… wiara i niedowiarstwo, radość i smutek, pokój i niepokój…mam oczy, a nie widzę, mam uszy, a nie słyszę, dlatego tak bardzo potrzebuję Boga 

„Nade wszystko zaś w konsekwentnym świadectwie wiary zechciejcie okazywać swe osobiste zafascynowanie Bogiem, ukazując tę wolność i czystość serca, w której całe nasze życie staje się naśladowaniem wędrówki Chrystusa, przychodzącego od Ojca, aby umacniać nas na pielgrzymim szlaku”. (Ś.P. Abp Józef Życiński – 2000)

ŚRODA Rdz 8,6-13.20-22; Ps 116B,12-15.18-19; Ef 1,17-18; Mk 8,22-26 17

„Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co?” Mk 8,23

Czasem to przejrzenie na oczy jest bolesne, ale czy bez tego można pójść za Nim?

„Jako nowe formy złotych cielców jawią się dziś nie tylko naród czy partia polityczna, lecz również intryga służąca zasadzie „cel uświęca środki” i bezmyślność wykluczająca refleksję nad moralnym wymiarem naszych działań. W tej sytuacji szczególnej wagi nabiera świadectwo świętych, którzy nie zrażali się tym, co złe i bolesne, lecz potrafili w każdych życiowych warunkach zło dobrem zwyciężać.”(Ś.P.Abp Józef Życiński -2010)

CZWARTEK Rdz 9,1-13; Ps 102,16-23.29; J 6,63b.68; Mk 8,27-33 18

„Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.” Mk 8,33

Panie, obym ukrzyżował ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami (Ga 5, 24)  Aby moja skrucha była prawdziwa, a pokuta  pozwoliła odzyskać godność

„Przeżywając głębokie przemiany, które ogarniają świat, możemy czasem czuć się jak pokolenie, które doświadcza nowych form potopu. Wydaje się nam wtedy, iż świat ogarnia potop zła, kłamstwa, pogardy dla człowieka. Czujemy się bezsilni i skazani na klęskę w nierównej walce. Tymczasem Bóg śpieszy nam nieustannie z pomocą, dostrzega każdą oznakę dobra, ratuje swój lud w godzinie zagrożeń(Ś.P. Abp Józef Życiński-2006) 

PIĄTEK Rdz 11,1-9; Ps 33,10-15; J 14,6; Mk 8,34-9,1 19

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.” Mk 8,35

Czy boję się stracić  życie? Tak, lęk przed bólem, cierpieniem czasem paraliżuje, ale cóż znaczy on wobec wiecznego cierpienia oddalenia od Boga?

„Nasza modlitwa jest potrzebna kapłanom, aby w nowych warunkach potrafili „współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą” a zarazem umacniali najgłębszą więź z Chrystusem „sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich” (Hbr 5:2,9)

SOBOTA Hbr 11,1-7; Ps 145,2-5.10-11; Mk 9,7; Mk 9,2-13

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.” Mk 9, 7

Chcę słuchać Cię, Panie w mojej codzienności, w zgiełku tego świata, w samotności, chcę byś przemieniał mnie tak, bym potrafiła iść za Tobą.

„Nie możecie uprawiać filozofii motylka” … „Wspinajcie się na Himalaje ducha!” ( Ś.P. Abp Józef Życiński -1997)

Dodaj komentarz