Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

„Ponosimy wielką szkodę…” 2 tydzień zwykły

Jan_Vianney

„Ponosimy wielką szkodę, gdy nie wierzymy w to, że Bóg ma dosyć mocy, by uczynić rzeczy, które przekraczają nasze rozumienie” – św. Teresa z Avilii

Poniedziałek (17.01.11)  Ps 110, 1-4; Hbr 4, 12; Mt 19 16-21

Mk, 19, 16b, 17b: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” „A jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.

„Zachowaj przykazania!” Nazwą cię „ciemnogrodem”, „zacofanym średniowieczem”. To nic, „idź pod prąd”.

Jakie to niepopularne, prawda?

Wytrwam i pobiegnę do końca. Po Prawdziwe Życie. Z Tobą, Jezu!

„To modlitwa rozpaliła ich [świętych] serca miłością do Boga i pokazała im, że tylko dla Niego Samego warto żyć”. (św. Jan Maria Vianney – Proboszcz z Ars)

Wtorek (18.01.11)  Hbr 6, 10-20, Ps 111, 1-2, 4-5; Mk 2, 23-28      Jan_Vianney

Hbr 6, 11: „Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca”.

Potrzebuję gorliwości w porannym wstawaniu, w codziennych obowiązkach, w modlitwie, w spotkaniu z drugim człowiekiem i czytaniu Słowa, śpiewaniu, milczeniu i w mówieniu dobrych słów. W oczekiwaniu na „dziedzictwo obietnic”.

Abyśmy „nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.” (Hbr 6, 12)

„Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego – do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki”. (św. Jan M. Vianney – Proboszcz z Ars)

Środa (19.01.11)  Hbr 7, 1-3, 15-17, Ps 110, 1-4; Mk 3, 1-6

Jezus wychodził do tłumów, często był w tłumie. Ciągle był na cenzurowanym „śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat” (Mk 3, 1). Bardziej wykształceni, „światowcy” szukali jakiegokolwiek powodu, „żeby Go oskarżyć”. A Jezus? On zadawał niewygodne pytania. „Lecz oni milczeli.” (Mk 4c) Obym nie była tą osobą, na którą Jezus spojrzawszy z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości mojego serca (por. Mk 3, 5b) zrobi to, co miał zrobić.

czwartek (20.01.11) Hbr 7, 25 – 8, 6: Ps 40, 7-10, 17; Mk 3, 7-12

„Ty jesteś Syn Boży”.

Mk 3, 10-11: „Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”.

Nawet one …

A co z ludźmi? A co ze mną? Jezus nieustannie, codziennie dobija się do mojego serca. Chce, bym ogłaszała: „Jezu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś moim Zbawicielem!”

Uzdrawiaj mnie z chorób mojego serca, duszy i umysłu. One chyba są gorsze niż choroba ciała.

„Katechizm uczy nas, że trzeba się modlić rano, wieczorem, a także często w ciągu dnia – czyli zawsze”. (św. Proboszcz z Ars)

Zawsze.

Piątek (21.01.11) Hbr 8, 6-13; Ps 85, 8. 10-14; Mk 3, 13-19

Ps 85, 8: „Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie”

Boże Łaskawy, bez Ciebie mnie nie ma. Bez Twojego Miłosierdzia jest we mnie bałagan, bez Twojego Bożego Ciała nie ma zbawienia.

„Nie ma innego Boga!”

„Wreszcie niech nasza nadzieja będzie powszechna – to znaczy uciekajmy się do Boga w każdej potrzebie”. (św. Proboszcz z Ars)

Sobota (22.01.11) Hbr 9, 1-3, 11-14: Ps 47, 2-3, 6-9; Mk 3, 20-21

Ps 47, 2-3: „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią”.

„Oddaj chwałę Bogu” – z każdym oddechem, w każdym spojrzeniu, w każdej myśli i słowie.

Tylko On jest godzien odebrać chwałę.

Wysławiam Ciebie, Boże Miłości, Boże Dobroci i Przebaczenia … Wywyższam Ciebie, Boże Stworzycielu, Boże Zbawicielu – Jezusie Chrystusie. Wywyższam Ciebie, Duchu Święty – Pocieszycielu. Uwielbiam Ciebie, Boże w Trójcy Jedyny, Ty jesteś Początkiem i Końcem! Nie ma innego Boga!

Ps 47, 7: „Śpiewajcie (naszemu) Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!”

Wykrzykujmy Bogu radosnym głosem – Alleluja!

Dzień Pański (23.01.11) Iz 8, 23b-9,3; Ps 27, 1-4, 13-14; 1Kor 1, 10-13,17; Mt 4, 12-23

Iz, 9, 2: „Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu”.

Twoje Słowo, Boże, niesie pocieszenie i radość. Przez Swoje Słowo zapraszasz mnie do dialogu. Najczęściej szepczesz, podpowiadasz, radzisz, rzadko mówisz głośno. Prowadzisz za rękę, bo masz PLAN szczęśliwego życia dla mnie, dla nas – „życia w pełni”.

Rozraduj się przed Panem! Święć Dzień Pański i chwal Pana, a On pomnoży Twoją radość. Alleluja!

„Modlitwa jest źródłem wszelkiego dobra i szczęścia na ziemi”. (św. Proboszcz z Ars)

Dodaj komentarz