Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Modlitwy w okresie Bożego Narodzenia

modlitwa

Kolejne modlitwy wyszukane przez Anię:)modlitwa

  1. Dzięki Ci Panie Jezu
  2. Litania do Dzieciątka Jezus
  3. Kochaj mnie teraz…
  4. Modlitwa do Dzieciątka Jezus

Dzięki Ci Panie Jezudzikuj

Dzięki Ci Jezu że tu jestem,

że mogę kochać całym sercem

a nade wszystko kochać Ciebie

Dzięki Ci Panie za ten dzień

w którym zakwitła moja dusza

Dzięki Ci Panie za moje szczęście

Za to że jestem i że Ci ufam!

Dzięki Ci Boże że jesteś

Ty który jesteś cichy i bosy

Ty który jesteś doskonały

I który słuchasz mego głosu

Dzięki Ci Boże Panie mój

że mogę wierzyć w Twoje słowa

na znak wierności przyjmij mnie

i moją miłość chciej zachować

Dzięki Ci Panie Jezu mój

że wciąż pochylasz się nade mną

dziś czuje dotyk Twój i ciepło

kiedy podajesz mi dłoń świętą

Jestem tutaj i przyrzekam

wielbić do końca to co dałeś

a dałeś przecież mi tak wiele

i nieskończenie pokochałeś!

Katarzyna Spólnik

 

Litania do Dzieciątka Jezusdziecitko

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas.

Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,  …

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,  ….

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,  …

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,  ….

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,  …

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,  …

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,  ….

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,  zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od pożądliwości ciała, …

Od pychy żywota, …,

Przez pokorne narodzenie Twoje, …,

Przez chwalebne objawienie się Twoje, …,

Przez ofiarowanie się Twoje, …

Przez niewinność Twoją, …

Przez prostotę Twoją, …

Przez posłuszeństwo Twoje, …,

Przez łagodność Twoją, …,

Przez pokorę Twoją, …,

Przez miłość Twoją, …,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Dzieciątko Jezus!.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!.

K. Będę się radował w Panu.

W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się:

Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.

W. Amen

Kochaj Mnie teraz…kochaj_mnie_Jezu

Znam twoją nędzę, twoje zmagania, twoją słabość i choroby, twoje przygnębienia, i mimo to mówię ci: Daj mi twoje serce, kochaj Mnie będąc takim, jaki teraz jesteś! Jeśli będziesz czekać, aż staniesz się aniołem, by powierzyć się miłości, nigdy nie będziesz Mnie kochać. Nawet jeśli często popadasz w grzechy, nawet jeśli jesteś zbyt leniwy, aby coś w sobie zmienić – kochaj Mnie! Kochaj Mnie teraz, bez względu na stan, w jakim się znajdujesz, w zapale czy też w oschłości, w wierności czy w niewierności.

Kochaj Mnie teraz. Pragnę miłości twego biednego serca. Jeśli będziesz czekać, aż staniesz się doskonały, by Mnie pokochać, to nigdy nie będziesz Mnie kochać. Czyż Ja nie mogę przemienić każdego ziarenka piasku w jaśniejącego czystością anioła, pełnego szlachetności i miłości? Czyż nie mógłbym jednym aktem powołać z nicości tysięcy świętych? Czyż nie jestem wszechmocny? A jeśli pragnę wybrać raczej twoją biedną miłość?

Moje dziecko, pozwól, bym cię kochał. Chcę twego serca. Pragnę cię ukształtować, ale na razie, czekając na to, kocham cię takiego, jaki jesteś i pragnę, byś teraz Mnie kochał. Pragnę ujrzeć, jak z dna twojej nędzy wypływa miłość. Kocham w tobie wszystko, aż po twoją słabość i pragnę, aby z twojego ubóstwa wznosił się stale ten okrzyk: Panie, kocham Cię! Dla Mnie liczy się śpiew twego serca. Czy potrzebuję twojej wiedzy lub zdolności? To nie cnót i zasług chcę od ciebie; gdybym cię nimi obdarzył, jesteś tak słaby, że zaraz popadłbyś w pychę.

Mogłem przeznaczyć cię do wielkich rzeczy, ale nie – ty będziesz sługą nieużytecznym. Zabiorę nawet tę odrobinę, którą posiadasz – bo stworzyłem cię do miłości. Miłość sprawi, że wszystko inne będzie ci przydane, bez twojej troski. Staraj się tylko, aby chwilę obecną wypełnić miłością. Dziś stoję u drzwi twego serca i pukam jak żebrak – Ja, Pan panów. Pukam i czekam; pospiesz, by Mi otworzyć. Nie mów wciąż o swojej nędzy. Tym, co rani Moje Serce, jest twój brak ufności.

Chcę, abyś myślał o Mnie w każdej godzinie dnia i nocy; pragnę, abyś czynił nawet najmniejsze rzeczy z miłością. Kiedy trzeba ci będzie cierpieć, dam ci siłę, ale pamiętaj: Kochaj Mnie teraz. Nie czekaj na to, aż staniesz się święty, by oddać się miłości – bo inaczej nigdy nie będziesz Mnie kochać.

Modlitwa do Dzieciątka Jezusmodlitwa_do_dziecitka

Władysław Bełza

O! słodki Jezu! mała dziecino!

Do Ciebie nasze modlitwy płyną:

Niechaj nam krzyż Twój drogę rozświeci,

Błagają dzieci!

O słodki Jezu ! w ubogiej chatce,

Tyś był posłuszny Najświętszej Matce,

Niechaj Twój przykład zawsze nam świeci,

Błagają dzieci!

O słodki Jezu! w dwunastem lecie,

Tyś już uczonych dziwił na świecie;

Niech chęć do nauk w nas to roznieci,

Błagają dzieci!

O słodki Jezu! Tyś był tak cichy,

Tak skromny, jako lilii kielichy,

Niech słodycz Twoja i na nas zleci,

Błagają dzieci!

O słodki Jezu! cierpienia wzorze,

Tyś krzyż Swój ciężki dźwigał w pokorze,

Daj nam wytrwale stać wśród zamieci,

Błagają dzieci 

Dodaj komentarz