Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Sen, z którego Bóg nas budzi

wskrzeszenie_azarza

wskrzeszenie_azarzaV Niedziela Wielkiego Postu

Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rz 8,8-11; J 11,25a.26; J 11,1-45

Śmierć fizyczna, ból i cierpienie najbliższych, płacz, nieutulony żal. Każdy z nas w pewnym momencie życia staje przed nią ze swoją bezradnością, strachem. Patrzymy na śmierć bliskich osób, słyszymy o śmierci innych znanych i mniej znanych, myślimy o swojej śmierci…

Dzisiaj Jezus wcielenie Boga, który jest miłością, miłosierdziem, ojcowską i macierzyńską czułością przychodzi w Słowie i mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. I dodał: Wierzysz w to? (J 11, 25-26).

To pytanie ciągle trwa we mnie, czy ja wierzę? Dzisiaj Jezus pokazuje mi jak może obudzić mnie ze snu mojego grzechu, jak każe odsunąć kamień z grobu zbudowanego za życia z mojej pychy, gniewu, lenistwa, zazdrości, nieczystości…to właśnie moje grzechy przynoszą mi śmierć. Ale w tej mojej nędzy Bóg nie zostawia mnie samej. Przychodzi ze swoją światłością, ze Słowem życia wiecznego i mówi: ” Łazarzu, wyjdź!” Czy może być inna nadzieja? Czy te słowa docierają do mnie z właściwą mocą i czy będą do mnie wracały w chwilach trudnych.  Andrzej i Mirek napisali w swoich rozważaniach „Nie prześpij Wielkiego Postu”. A ja napiszę dalej…nie prześpij swojego życia, tak żeby się nie okazało, że masz puste ręce, że jedyne co Ci zostało to strach o samego siebie.

Chcę odpowiedzieć jak Marta:”Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat» (J 11, 27). Chcę wierzyć  pomimo swoich wątpliwości i ciemności, wierzyć pomimo wszystko, wierzyć w życie wieczne i Twoje Słowo, które niesie nadzieję.

Dodaj komentarz