Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Kurs Formacji Biblijnej 2010/2011

szkoa_formacji_duchowej

szkoa_formacji_duchowej

 

 

 

 

                                          Rok Akademicki 2010/2011

Kurs formacji biblijnej

Kurs, prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne

Archidiecezji Lubelskiej, jest kierowany do osób duchownych i świeckich

 zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Celem kursu jest: nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji,  
kształtowanie duchowości biblijnej, pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego  
w duszpasterstwie oraz formacja animatorów Dzieła Biblijnego


Wykłady w roku akademickim 2010/2011

PODSTAWOWY KURS FORMACJI BIBLIJNEJ  (I ROK)

Stary Testament: Pięcioksiąg (dr hab. Krzysztof Mielcarek)
Geografia i archeologia biblijna (ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL)
Metody interpretacji Pisma Świętego (dr hab. Stefan Szymik MSF, prof. KUL)
Biblia w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijan (ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk)

Wprowadzenie w biblijny język grecki
(ks. dr Andrzej Piwowar) – zajęcia fakultatywne 

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach od 9:30 do 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka greckiego od 16:45 – 18:15). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II na 9 piętrze – sala 919)

13 listopada 2010 r.
4 grudnia 2010 r.
8 stycznia 2011 r.
12 lutego 2011 r.
12 marca 2011 r.
2 kwietnia 2011 r.
7 maja 2011 r.
4 czerwca 2011 r.

POGŁĘBIONY KURS FORMACJI BIBLIJNEJ  (II ROK)

Stary Testament:

Teksty prorockie i pisma mądrościowe (ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL)
Nowy Testament: Tradycja synoptyczna i pisma Janowe (ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek)
Teologia św. Pawła (ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy)
Biblia w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijan (ks. lic. Paweł Matyjaszewski)
Wprowadzenie w biblijny język hebrajski (lic. Bartłomiej Sokal) 

Terminy zajęć

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach od 9:30 do 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka hebrajskiego od 16:45 – 18:15). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II na 9 piętrze – sala 919)

20 listopada 2010 r.
11 grudnia 2010 r.
15 stycznia 2011 r.
19 lutego 2011 r.
19 marca 2011 r.
9 kwietnia 2011 r.
14 maja 2011 r.
11 czerwca 2011 r.

WYKŁADY MONOGRAFICZNE (III ROK I WSZYSCY CHĘTNI)

Stary Testament: Cierpienie sprawiedliwego na podstawie Księgi Hioba
(ks. prof. dr hab. Antoni Tronina)
Stary Testament: Psalmy jako przestrzeń spotkania Boga i człowieka (ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk)
Nowy Testament: Jerozolima w dziele Łukaszowym (dr hab. Krzysztof Mielcarek)
Nowy Testament: Osoba Jezusa Chrystusa w nurcie judaizmu I wieku (ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL)

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach od 9:30 do 16:40. Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II na 9 piętrze – sala 919)

27 listopada 2010 r.18 grudnia 2010 r.
22 stycznia 2011 r.
26 lutego 2011 r.
26 marca 2011 r.
16 kwietnia 2011 r.
21 maja 2011 r.
18 czerwca 2011 r.

Oprócz wykładów wszyscy uczestnicy są zaproszeni do wspólnotowego przeżywania duchowej lektury – raz w miesiącu Lectio divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej oraz spotkanie z żywym Słowem Bożym W blasku i mocy Słowa Bożego w kościele rektoralnym na ul. Staszica – prowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel.

Dodaj komentarz