Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Krzyżu mój!

O._Kanbit

o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca         O._Kanbit

Krzyżu mój!

Krzyż przed pałacem wciąż stoi (kiedy oddajemy numer do druku jeszcze stoi). Grupa bezpośrednio zaangażowanych emocjonalnie ludzi zbiera zasłużone czy niezasłużone cięgi z jednej i z drugiej strony. A inni?

Albo udzielają zbawiennych rad, albo milczą. Ufamy, że doczekamy godnego rozwiązania sprawy.

A na razie niech daruje poeta, że posłużymy się jego słowami:

Krzyżu, mój Krzyżu, czym Ci wynagrodzę,

żem stał obojętny na krzyżowej drodze;

zamiast dźwigać ciężar, który inni niosą,

zaparłem się Ciebie, jak Piotr ongiś nocą.

Dodaj komentarz