Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Klecza Dolna-wakacje z Bogiem 2019

W tym roku podążaliśmy śladami Jana Pawła II. Świętość i piękne życie było na wyciągnięcie ręki. Zachwyt nad jego umiłowaniem świata, podporządkowaniem go Kościołowi i drugiemu człowiekowi, mądrość w przedstawianiu rzeczy najważniejszych. Istotne tematy precyzyjnie przedstawiał ks.Tadeusz, pochylając się nad encyklikami św. Jana Pawła II i tekstami biblijnymi. Codzienna Msza św., katecheza, dzielenie się, to duchowa strona rekolekcji. Ważne były miejsca, które odwiedzaliśmy: Wadowice, Tyniec, Kalwaria Zebrzydowska, ogród Jana Pawła II w Inwałdzie. Był też wyjazd do kopalni soli w Bochni, nad malownicze jezioro Międzybrodzkie, czy do klimatycznego miasteczka Lanckorony. To wszystko działo się we wspólnocie ludzi, którzy postanowili wakacje spędzić z Panem Bogiem. Różnice wiekowe, różnorodne doświadczenia z grup modlitewnych, zebrane wszystkie stany – łączyło nas pragnienie odkrywania obecności Boga w życiu. A On działał, rozpalając serca, odnajdując zagubione owce, poprzez świadectwa ludzi. Jemu wdzięczność i chwała. Bogu niech będą dzięki za ten czas i ludzi, których zaprosił na te rekolekcje Kręgu Biblijnego.

Dodaj komentarz