Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Jak Maryja…

monstrancja

monstrancja1 STYCZNIA 2012 Niedziela

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiejsze czytania: Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21

Zaczyna się nowy rok…jaki on będzie? Wszyscy składamy sobie życzenia. Dzisiejsze czytania i Ewangelia są źródłem najpiękniejszych życzeń, którymi chcę się z Wami podzielić: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.Lb 6, 23-25

Czy może być coś bardziej radosnego niż widok Boga pochylonego nade mną, Jego łaska, którą czuję pod skórą, Jego pokój, który spływa jak balsam w serce 🙂

„Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.” Ps 67, 8

Tego życzę sobie i Wam…tej bojaźni Bożej, która każdą decyzję podporządkowuje Jego woli i do niej się odnosi.

„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”Łk 2, 19

Właśnie tak, jak Maryja… niech Słowo Boga będzie zachowywane przeze mnie, przez Ciebie, rozważane w sercu, niech towarzyszy nam przez cały rok, prowadzi do spotkania z Miłością…a wtedy sprawy tego świata nie będą nam przesłaniały najważniejszego; uwielbienia i wysławiania Boga za wszystko… 🙂

Ula

 

Dodaj komentarz