Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

III Tajemnica Fatimska, Apokalipsa

III_tajemnica_fatimska

III_tajemnica_fatimska

1kwietnia 2011 r

Spotkanie zaczęło się tak na prawdę na dworze bo w ten piątkowy wieczór zabrakło dla nas miejsca:). Czekając przed domem parafialnym na „zaopiekowanie się” nami przez x. Piotra naszła nas refleksja, że nie jest tak źle z życiem duchowym parafian, bo na dole w bibliotece urzędował chór , na górze KSM i Straż. Zanim zwolniła się sala zaczęliśmy dyskusję o Objawieniach, czyli o temacie spotkania. Po modlitwie Brewiarzowej wróciliśmy do tematu – faktycznie ciekawego jak było w zapowiedzi mailowej. Po materiały należy się zwrócić do x. Piotra, czyli o tekst Objawienia III tajemnicy fatimskiej i komentarz do niej kardynała Ratzingera oraz objaśnienie symboliki Apokalipsy. O ile Objawienia uznane przez KK nie budzą wątpliwości, tym bardziej, że są opatrzone komentarzami, to stykamy się z całą masą Objawień prywatnych. I tu nie jest już tak prosto. Generalnie wniosek jest taki, że należy traktować je z dużą ostrożnością, a najlepszym testem na ich autentyczność jest czas i skutki, czyli „Poznacie ich po ich owocach.” (Mt 7:16,20)

Andrzej

Te teksty o które prosiliście:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/fatima_2.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/fatima_4.html

Poniżej krążący po sieci tekst jakiegoś prywatnego (?) objawienia

TRZECIA TAJEMNICA FATIMSKA
>>> Najświętsza Maryja Panna ukazała się trojga dzieciom w 1917 roku w
>>> Fatimie w Portugalii.Objawienie się Matki Bożej w Fatimie zostało
>>> oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki.Jedna z dziewczynek – Łucja,
>>> po
>>> śmierci Franciszka i Hiacynty wstąpiła do zakonu klauzurowego w
>>> Koimbrze – Portugalia. Łucja zmarła 11 lutego 2005 roku.Siostra Łucja
>>> przesłała trzeci sekret Ojcu Świętemu Piusowi XII, aby objawił go
>>> światu.Papież przeczytał go z przerażeniem, ale go nie objawił. To samo
>>> uczynili następni Papieże, aby nie wzbudzać w świecie paniki i lęku. Po
>>> śmierci Łucji, trzeci sekret został ujawniony, oczywiście nie po to, aby
>>> straszyć ludzi, lecz po to, by ludzie byli przygotowani na to
>>> wydarzenie.
>>> Matka Boża powiedziała do Łucji: Objawiam światu to, co ma się zdarzyć
>>> między 1959,  a 2012 rokiem. Ludzkość zaniedbuje przykazania Boże.
>>> Szatan
>>> zawładnął światem, siejąc nienawiść wśród ludzi i niezgodę.Państwa
>>> produkują broń śmiercionośną, która jest zdolna zniszczyć ziemię w kilku
>>> minutach. Większa połowa ludzkości będzie w tragiczny sposób zniszczona
>>> przez wojnę atomową. Powstanie wielki konflikt religijny, Islam
>>> przepuści
>>> atak na Chrześcijaństwo.Powstaną wielkie zgorszenia w Kościele i w
>>> zakonach. Bóg dopuści na ludzkość grady, ostre zimy, upalne lata,
>>> powodzie, ogień, trzęsienia ziemi, czas nieprzychylny, katastrofy,które
>>> powoli będą wykańczać ziemię”.Te wszystkie zdarzenia mają się dokonać
>>> przed rokiem 2-12-tym. Matka Boża powiedziała też:,, Praktykujcie
>>> uczynki
>>> miłosierdzia wobec wszystkich potrzebujących. Wszyscy, którzy nie będą
>>> spełniali Tych uczynków, nie przeżyją katastrofy. Kara, jaką Bóg
>>> zamierza
>>> zesłać na grzeszną ludzkość jest niewyobrażalna. Bóg ukarze surowo
>>> wszystkich, którzy odrzucili Jego Przykazania. Wzywam wszystkich, aby
>>> zbliżyli się do Chrystusa, który jest Światłością świata.”Ojciec
>>> Augustyn, który mieszka w Fatimie, otrzymał od Papieża Pawła VI
>>> pozwolenia odwiedzenie siostry Łucji w Koimbrze i ona powiedziała mu: ,,
>>> Ojcze, Matka Boża jest bardzo smutna, ponieważ mało kto zainteresował
>>> się
>>> Jej przepowiedniami z 1917roku. Wierz mi, ojcze, kara Boska przyjdzie.
>>> Wkrótce wiele dusz się zatraci i wiele państw zniknie z powierzchni
>>> ziemi.Jeżeli ludzie się nawrócą i zaczną pokutować, modlić się i
>>> praktykować uczynki miłosierdzia, świat może być ocalony. A gdy się nie
>>> nawróci, to zginie. Już czas, aby orędzie Matki Bożej dać poznać
>>> wszystkim, zwłaszcza rodzinom, krewnym, przyjaciołom,
>>> znajomym.Zacznijcie
>>> się modlić i czynić pokutę, bo tylko krok dzieli nas od katastrofy.
>>> Kiedy
>>> będzie się mówić dużo o pokoju, katastrofa przyjdzie. Pewien człowiek,
>>> który zajmuje w świecie wysokie stanowisko, zostanie zabity i to wywoła
>>> wojnę atomową, która spowoduje straszne zniszczenia w świecie. Ciemność
>>> ogarnie ziemię przez trzy dni – 72 godziny. Przed katastrofą noc będzie
>>> bardzo zimna i będą wiać silne wiatry. Ludzie ogarnie niepokój i zacznie
>>> się trzęsienie ziemi, które będzie trwać kilka godzin. Wiatr przyniesie
>>> gaz i rozprzestrzeni po  świecie. Słońce nie będzie widoczne. Ci, którzy
>>> czczą Matkę Najświętszą i rozpowszechnili Jej orędzie, nie potrzebują
>>> się
>>> bać niczego, Ona ich uchroni od katastrofy.Co należy czynić, gdy to się
>>> stanie? W domu przygotować mały ołtarzyk, na nim postawić krzyż i figurę
>>> Matki Bożej, być w domu, uklęknąć i przepraszać Boga za grzechy, odmówić
>>> wierzę w Boga Ojca i różaniec i po każdej dziesiątce dodać: ,,O mój
>>> Jezu!
>>> Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i
>>> zaprowadź
>>> wszystkie dusze do Nieba i pomóż tym, które najbardziej potrzebują
>>> Twojego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie!. Dom powinien być zamknięty i
>>> nikogo obcego nie wolno wpuścić do domu. Drzwi i okna mają być
>>> zamknięte,
>>> z nikim nie rozmawiać, tylko się modlić. Zapalić poświęconą świecę,
>>> która
>>> ma się palić przez trzy dni, bo innego światła nie będzie w tym czasie..
>>> Nie wychodzić z domu pod żadnym pretekstem, aż się wszystko unormuje.
>>> Mieć przynajmniej trzy świece w domu dodatkowe. Po odmówieniu Różańca,
>>> dodać słowa: ,,Dziewico Maryjo,strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i
>>> świat.” Trzeba mieć w domu wodę święconą i nią pokropić Dom, zwłaszcza
>>> drzwi i okna. Ci,którzy uwierzą Moim słowom i rozpowszechnią je, nie
>>> potrzebują obawiać się niczego.Mów o tym innym, póki czas. Ci, którzy
>>> będą milczeć o tym, będą odpowiedzialni za tych, którzy nie zostali
>>> poinformowani i zginęli. Trzeba pamiętać, że Bóg jest nieskończenie
>>> miłosierny i Jego słowa upomnienia nie należy uważać za zagrożenie, lecz
>>> jako Ojcowskie upomnienie.Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, oznajmił O.
>>> Pio
>>> następującą wiadomość: ” Godzina Mego przyjścia, czyli sądu dla 2/3
>>> ludzkości jest bliska. Przy tym przyjściu będzie Miłosierdzie a
>>> jednocześnie twarda i straszna kara. Moi Aniołowie powołani do tego
>>> zadania, będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciwko
>>> tym, którzy nie wierzą i bluźnią przeciwko Objawieniu Bożemu.Z chmur
>>> popłynął orkany ognistych strumieni padających na całą ziemię:
>>> niepogody,burze, pioruny, powodzie i trzęsienia ziemi nieustannie, jedno
>>> po drugim będą następować w różnych krajach. Nieustannie będzie padał
>>> deszcze ognisty,a rozpocznie się to w bardzo zimną, mroźną noc.Grzmoty i
>>> trzęsienia ziemi trwać będą przez trzy dni i trzy noce. To wszystko
>>> będzie dowodem, że Bóg jest ponad wszystkim! Ci, którzy ufność we Mnie
>>> pokładają i wierzą Moim słowom, niech się nie lękają, bo Ja ich nie
>>> opuszczę. A nie opuszczę szczególnie tych, którzy niniejsze ostrzeżenie
>>> podają do wiadomości innym,dla ich dobra, aby się nawrócili i przestali
>>> źle czynić. – Kto jest w stanie łaski i szuka opieki Matki Mojej, temu
>>> się nic nie stanie.Abyście się na to przygotowali, daję wam znak:Noc
>>> będzie bardzo mroźna i wiatr będzie bardzo huczał, to poprzedzi
>>> zamieszanie na ziemi. Po pewnym czasie zaczną się grzmoty i padać będą
>>> pioruny, Wtedy zamknijcie okna i drzwi, zasłońcie je kocami, abyście nie
>>> widzieli, co się dzieje na zewnątrz i nie rozmawiajcie z nikim poza
>>> domem. Uklęknijcie przed Krzyżem i żałujcie za grzechy swoje. Proście
>>> Moją Matkę o opiekę. Podczas gdy ziemia trząść się będzie, nie
>>> wyglądajcie na zewnątrz, bo gniew Ojca Mego jest św., godny szacunku.Kto
>>> tej rady nie posłucha, zginie w oka mgnieniu, bo serce widoku tego nie
>>> wytrzyma.Szatan tryumfować będzie. Kto cierpi niewinnie i zginie,
>>> męczennikiem wejdzie do Królestwa Mego.W trzecią noc ustanie ogień i
>>> trzęsienie ziemi, a w dniach następnych ukaże się słońce.W postaciach
>>> ludzkich Aniołowie zstąpią z nieba na ziemię, przynosząc ducha
>>> pokoju.Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w
>>> gorącej, dziękczynnej modlitwie. Ta kara, jaka spadnie, nie może być
>>> porównana z żadną inną karą, jakie Bóg dopuszczał na stworzenia od
>>> początku świata.    2/3 ludzkości zginie.”O. PIO OSTRZEGA: Powaga chwili
>>> skłania mnie do zwrócenia wszystkim uwagi, zwłaszcza tym, którzy nie
>>> wierzą, że to wielkie niebezpieczeństwo zagraża ludzkości – jeśli
>>> ludzkość się nie zmieni. Dnia, ani godziny wam nie powiem, gdyż jedynie
>>> Ojciec Niebieski wie,kiedy to nastąpi.- Pamiętajcie o tym surowym
>>> upomnieniu, które wam daję. Nie lekceważcie go sobie, ponieważ
>>> niebezpieczeństwo grozi całej ludzkości! Wobec krótkiego czasu, należy
>>> go
>>> wykorzystać, nie poddawać się złu i nie grzeszyć ciężko.Waszym
>>> obowiązkiem jest wskazywać na zbliżające się niebezpieczeństwo. Nie
>>> będzie usprawiedliwienia, że nie wiedziałyście o tym, niebo bowiem
>>> ostrzegało was i ostrzega, chociaż ludzie się tym nie przejmują.
>>> lekceważąc sobie Kościół Chrystusowy, religię i Boga! Potem będzie za
>>> późno!Trwajmy w stanie łaski, bez grzechu ciężkiego, bo jesteśmy w
>>> rękach Boga, który pragnie dobra swoich dzieci i zabierze je do Siebie
>>> do
>>> Nieba w chwili najodpowiedniejszej..Musimy się gorąco modlić o zbawienie
>>> dusz ludzkich i dawać im dobry przykład. Bo wszystko jest postanowione
>>> dlatego, że ludzie żyją w nienawiści ku sobie, że nawet brat bratu
>>> wyrządza krzywdy!!Błagalna modlitwa z Krzyżem w ręku, małym lub dużym
>>> Błagalne wezwanie z Krzyżem w ręku, małym lub dużym, odmawiaj tę
>>> modlitwę:” Pozdrawiam Cię, uwielbiam i obejmuję Krzyż Mojego Zbawiciela.
>>> Jezu, zbaw nas. Kocham Cię.

Dodaj komentarz