Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

II Tydzień po Bożym Narodzeniu

b._Miriam

b._MiriamPomyślałam, że spróbuję przygotować swoje rozważania na II tydzień po Bożym Narodzeniu razem z bł. Miriam, gdyż zachwyciła mnie jej pokora i gotowość do pracy

Niedziela 2 I – -„Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. „- (J 1,16)

Bóg obdarowuje nas łaska po łasce, a światłość Jego oświeca każdego z nas. Powinnam być mądrzejsza a moja słabość powinna współpracować z Bożą mądrością

„Proszę o Panie Jezu Chryste, abym była radosną i szczęśliwą „ – bł. Miriam

Poniedziałek 3 I – „ Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – J1,29

Jezus przychodzi do mnie przynosząc mi Ducha, który przez Niego zstępuje dla mnie. Czy ja to widzę i daję świadectwo?

„Modlitwa nigdy nie kończy się bez Jego przyjścia w ten czy inny sposób” bł Miriam

Wtorek 4 I – „ I przyprowadził go do Jezusa:” J 1, 42a

Ja też zostałam przyprowadzona do Jezusa, a On mnie zaprasza, pozwala ze sobą przebywać, objawia mi moje prawdziwe imię

„Tylko miłość może wypełnić serce człowieka. Prawemu człowiekowi wystarczy miłość i szczypta ziemi” bł. Miriam

Środa 5 I – „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.” J 1, 51b

Szczęście zapowiedziane na czasy mesjańskie może już być dzisiaj moim i twoim udziałem jeśli będziemy dzielić je z potrzebującymi.

„Kochaj i szalej, nie pytaj co dalej, bo dalej jest tylko niebo.” – bł. Miriam

Czwartek 6 I -„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.” – Mt 2,9

Bóg obecny na ołtarzu rozprasza ciemności mojego życia. Czy ofiara Eucharystyczna jest dla mnie radością i czy potrafię czerpać z Niej siłę?

„Patrz, cała natura, niebo i ziemia uwielbiają Boga, a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże, i winien Go uwielbiać, śpi! „ – bł. Miriam

Piątek 7 I – „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. „ – Mt 4, 16b

Bliskość Jezusa przynagla mnie do nawrócenia. On nauczając także leczył i uzdrawiał z chorób i ze słabości

„W piekle znaleźć można wszelkie cnoty, z wyjątkiem pokory. W niebie znaleźć można wszelkie wady, z wyjątkiem pychy.” – bł. Miriam

Sobota 8 I – „Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! „ -Mk 6,40

Jeśli daję drugiemu siebie, otrzymuję o wiele więcej, ileż razy doświadczałam cudownego rozmnożenia miłości

„Chodźmy, rozbudźmy świat!” – bł. Miriam

Ula

Dodaj komentarz