Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

I tydzień zwykły 10.01 – 16.01

T

10.01.2011 r. (poniedziałek)

Czytania: Hbr 1, 1-6; Psalm 97, 1-2, 6-7, 9,12; Mk 1,14-20

Mk 1, 15: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się wierzcie w Ewangelię”.

Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za to, że każdego dnia mnie przywołujesz. „Nawracajcie się i wierzcie …”. Każdy poranek ma być początkiem mojego nawrócenia. „Wierzę w Ciebie, wierzę Tobie, wierzę w Twoje Słowo!” Każdy wieczór ma stać się szukaniem odpowiedzi na pytanie „Jak wierzę?”. Bliskie jest królestwo Boże.

„Bądź czuwającym i pilnym w służbie Bożej”. (Tomasz z Kempis) T

11.01.2011 r. (wtorek)

Hbr 2, 5-12; Ps 8, 2a, 5-9, 1 Tes 2, 13, Mk 1,21-28

1 Tes 2,1 3: „Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowa Boga, który działa w was wierzących”.

Słowo Boże – usłyszane – zostało przyjęte – ono działa w nas – nieustannie dziękujemy.

Jezu, który przychodzisz w Swoim Słowie, dziękuję Ci za łaski, które codziennie wylewasz na mnie: za wiarę, za dar Kościoła świętego, za Eucharystię – za Twoją obecność.

„Pragnij zawsze i módl się, aby działa się w tobie jedynie wola Boga”. (Tomasz z Kempis)

12.01.2011 r. (środa)

Hbr 2, 14-18; Ps 105, 1-4, 6-9; Mk 1, 29-39

Ps 105, 1-2: „Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie jego cuda!”

Ile cudów każdego dnia doświadczam? Czy dziękuję za osoby, wydarzenia, rodzinę, pracę, odpoczynek …? Czy codziennie dziękuję i sławię Jego imię? On daje i nie oczekuje niczego w zamian … oprócz wdzięczności wyrażonej śpiewem, zachwytem i głośnym „Alleluja!”.

Jezu, Sprawco najlepszego, dziękuję Ci za to, że codziennie mnie dotykasz: osobami, myślami, Słowem i słowami, zdarzeniami i ciszą … Ty, Który Jesteś!

„Miej dobre sumienie, a będziesz zawsze wesoły”. (Tomasz z Kempis)

13.01.2011 (czwartek)

Hbr 3, 7-14; Ps 95, 6-11; Mk 1, 40-45

Hbr 3, 13: „lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzech”.

Nie ma niczego, co nie dostałabym od Boga. Łaska wiary. Łaska najbliższych, przyjaciół, łaska każdego dnia. Zależę od Niego. Zależy mi na Nim. „Zachęcajcie się wzajemnie”, wspierajcie się …

Panie, Ty jesteś wielkim Bogiem, i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami. (Ps. 95, 3)

I słowa pieśni: „To mój Pan, On wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan, On wiele mi uczynił – On moim Bogiem”. Zaśpiewaj Panu!

14.01.2011 (piątek)

Hbr 4, 1-5,11; Ps 78, 3-4, 6-8; 2 Kor 5, 19, Mk 2, 1-12

Mk 2, 5b: „Synu, odpuszczają ci się Twoje grzechy”.

Codziennie to samo, codziennie tak samo.

Przebaczasz i masz litość …

Boże Miłosierny i Cierpliwy, przebacz mi moje braki i ułomności. Tak wiele ich jest. A Ty się ciągle litujesz. Codziennie tak samo. Pochylasz się nade mną, przebaczasz i mówisz: „Miej litość nad sobą!”

Dziękuję Ci ,Boże, za sakrament pokuty i miłosierdzia! To moja pociecha i … .

„Pociecha Boża zaś dawana jest po to, by człowiek był silniejszy do znoszenia przeciwności”. (Tomasz z Kempis)

15.01.2011 (sobota)

Hbr 4, 12-16; Ps 19, 8-9, 10, 15; Mk 2, 13-17

Hbr 4,12: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skutecznie i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”.

Słowo Boże, Słowo Życia, Księga Życia, Dobra Nowina, a w czasach ostatecznych – Księga Ocalenia. Słowo, które niesie nadzieję, pozwala stanąć w prawdzie, które umacnia wiarę. Czym jest Słowo Boże dla ciebie?

Ja – mówi Pan – pouczałem proroków od początku i aż dotąd nie przestaję mówić do wszystkich lecz wielu jest na mój głos głuchych i zatwardziałych”. (Tomasz z Kempis)

 16.01.2011 (Dzień Pański)

Iz 49, 3, 5-6; Ps 40, 2-4, 7-10; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34

Ps 40, 2a, 4: „Złożyłem w Panu całą nadzieję. I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga i położą swą ufność w Panu”.

Uwierzyłam. Czy zawierzyłam? Złożyłam w Panu CAŁĄ nadzieję? To wiem na pewno, że wszystko od Niego zależy. I …

I jeszcze. Jesteśmy „powołani do świętości” (1 Kor 1, 2). Tu, zaraz, natychmiast, a nie „od jutra”.

Panie, Boże mój, Ty jesteś moim wszelkim dobrem”. (Tomasz z Kempis)

Dodaj komentarz