Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Dosyć ma dzień swojej biedy Mt 6,34

Dosyc_ma_dzie_swojej_biedy

Dosyc_ma_dzie_swojej_biedyRozważania na VIII Tydzień Zwykły:

 27.02. VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,33; Mt 6,24-34

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.”Mt 6, 34

Jeśli każdy mój dzień jest w rękach Ojca, to i ja w każdym momencie mogę złożyć w nie swoje własne serce.

„O Panie Boże mój, o Panie Boże nasz, abyśmy mogli dojść do Ciebie, uszczęśliw nas sobą. Precz złoto, srebro, posiadłości, nie chcemy nic z tych rzeczy doczesnych, są bowiem tak marne i przemijają razem z życiem. Niech marność nie będzie nawet wspominana przez nas. Uszczęśliw nas sobą. Ciebie bowiem nigdy nie utracimy; kiedy raz Cię posiądziemy, nie utracimy nigdy, nie zagubimy się nigdy. Uszczęśliwiaj nas sobą, albowiem szczęśliwy jest naród, którego Bogiem jest Pan” (św. Augustyn).

 

 

28.02. PONIEDZIAŁEK
Syr 17,24-29; Ps 32,1-2.5-7; Mk 10,17-27

Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Mk10,21

Życie z Bogiem nie polega na skrupulatnym przestrzeganiu regulaminu w postaci przykazań. Bóg pragnie, byśmy nie tyle byli doskonali, ile ufni w Jego moc, powierzający się Mu jak dzieci. Wtedy, nawet nie posiadając nic, będziemy mieć wszystko, bo u Boga wszystko jest możliwe.

„Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić”(św. Augustyn).

1.03. WTOREK
Syr 35,1-12; Ps 50,5-8.14.23; Mk 10,28-31

Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.Mk 10,29-31

Pójście za Jezusem to jedyna droga do życia wiecznego.

„Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.” (św.Augustyn)

2.03. ŚRODA
Syr 36,1.4-5a.l0-l7; Ps 79,8-9.11.13; Mk 10,32-45

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.Mk10,44-45

Potrzeba Ducha Chrystusowego, żeby uczynił nas ludźmi służby.

„Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną” (św.Augustyn)

3.03. CZWARTEK
Syr 42,15-25; Ps 33,2-9; Mk 10,46-52

Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Mk10,52

Niech to pełne wiary powtarzanie krótkiego wezwania „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” staje się dla nas drogą wewnętrznej przemiany, drogą nawrócenia

„Zapłatą za naszą wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzyliśmy”(św.Augustyn)

4.03.PIĄTEK Święto św. Kazimierza, królewicza

Syr 51,13-20 (Flp 3,8-14); Ps 16,1-2.5.7-8.11; J 15,9-17

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.”J 15,16

Muszę pamiętać o tej wielkiej prawdzie, że to Ty Panie mnie wybrałeś

Królewicz Kazimierz (1458-1484) zapisał się w pamięci współczesnych jako człowiek modlitwy. Widywano go rozmodlonego w kościołach, a nawet pod drzwiami kościołów jeszcze zamkniętych. Kazimierz dał się także poznać jako mądry władca, kiedy zdarzało mu się zastępować ojca na urzędzie królewskim, i miłosierny opiekun ubogich. Śmierć królewicza opłakiwała cała Litwa i Korona, uznając tym samym jego królewską świętość.

5.03. SOBOTA
Syr 51,12-20; Ps 19,8-11; Mk 11,27-33

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.”(Ps 19,8)

Mądrość łączy się z dobrym, uczciwym życiem, bez takiego krętactwa, którego przykład dają uczeni w Piśmie. A takie życie owocuje radością.

„Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską”(św.Augustyn)

 

Dodaj komentarz