Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Kategoria -Uncategorized

Nasza nowa strona

JerozolimaKochani, czyli wszyscy, którzy tu zaglądacie 🙂

Tworzymy nową stronę…wow.

Na początek oczywiście dużo nauki, prób i błędów, ale…do odważnych świat należy. Będziemy też potrzebować Waszego wsparcia, pomocy i bezcennych uwag, co można jeszcze zmienić. Wasza pomoc przy pisaniu rozważań, wpisów ze spotkań, czy świadectw będzie wielkim ubogaceniem tej strony. Będzie też można wysłać zaproszenie, czy opowiedzieć o dziele ewangelizacyjnym, które się odbywa lub odbędzie w Waszych parafiach…

No to do dzieła…

Ula

Nie wyrywać zła

Gorczyca

Gorczyca20 LIPCA 2014

XVI niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43

Dzisiaj rozważając słowo Pana, byłam pełna wielkiej radości, że przypomina mi prawdy tak oczywiste, a które jakoś umykają mi w codzienności. Czytając rozważanie, które opracował ks. Edward Staniek ze strony www.mateusz.pl uznałam, że ono dzisiaj będzie najwłaściwsze, a każda moja próba interpretacji będzie bardzo ułomna. Dlatego przytaczam w całości:
Czytaj więcej

Czekający i miłosierny Ojciec

syn marnotrawny rembrandt orginal
{jcomments off}{jcomments on}Lectio divina IV Niedziela Wielkiego Postu “C” (14.03.2010)

  syn marnotrawny rembrandt orginalCzekający i miłosierny Ojciec

Przypowieść o czekającym i miłosiernym ojcu (Łk 15,11-32) można nazwać „diamentem trzeciej Ewangelii”. Jej literacki kunszt, głębia psychologicznych cech bohaterów oraz bogactwo teologiczne niewątpliwie potwierdzają to określenie. Wielu egzegetów używając języka obrazowego nazywa tę przypowieść – „Ewangelią w Ewangelii”, gdyż zawiera ona bardzo żywe orędzie o radości, miłości i przebaczeniu. Przedstawia ona spotkanie miłosiernego ojca z grzesznym synem. Św. Łukasz w krótkim wprowadzeniu do 15 rozdziału wzmiankuje najpierw fakt spotykania się Jezusa z celnikami i grzesznikami oraz negatywną reakcję na to ze strony faryzeuszów i uczonych w Piśmie (15,1-3). Jezus uzasadnia swoją postawę w sposób bardzo sugestywny przytaczając trzy przypowieści – o zabłąkanej owcy (15,4-7), o zagubionej drachmie (15,8-10) i o czekającym i miłosiernym ojcu (15,11-32). W analizowanej przez nas przypowieści dają się wyodrębnić cztery główne części:

Czytaj więcej

10.02 2012 Relacja

Relacja ze spotkania

czytania: Pwt 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1 Kor 7,32-35; Mt 4,16; Mk 1,21-28

Każdy z nas wie ile natrudzić się trzeba żeby być wysłuchanym, nie mówiąc już o tym, żeby być posłuchanym. Spotykamy jednak charyzmatyczne osoby, które potrafią swoją przemową porwać za sobą tłumy. Niby tak samo mówią jak inni, a jednak im wierzymy. Myślę, że jakoś intuicyjne wyczuwamy, że oni wierzą w to co mówią, bo samo powiedzenie prawdy nie wystarczy. Można mówić prawdę tak jak „uczeni w Piśmie”, a przekaz z tego będzie żaden. Jezus nie dość, że mówił prawdę, a właściwie Prawdę to w dodatku jego Wiara była bezdyskusyjna. Efektem tego była „Nowa jakaś nauka z mocą.”, która „Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.” Różnica była widoczna dla każdego: „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Jak to było powiedziane na spotkaniu, chcielibyśmy z jednej strony stać się takimi autorytetami dla naszych bliskich, dzieci czy przyjaciół, zaś z drugiej strony pragniemy takich ludzi spotykać, którzy mówią z „mocą”, którzy pokażą nam drogę, którą mamy kroczyć przez życie. Myślę też, że jedno z ważniejszych zadań jakie przed nami stoi, to przekazanie tych nauk dalej w świat. Jak to trafnie zauważył Mirek, Jezus wybrał bardzo „medialne” miejsce na wygłoszenie kazania „I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.” Więc czytajmy Biblię otwierajmy się na Słowa zawarte w niej „Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie” i starajmy się przekazać je z „mocą” dalej , bo są to słowa, które niosą światło, a tego w otaczającym nas świecie gdzie w ciemnościach czai się zło, jest nam bardzo potrzeba.

Czytaj więcej

Program formacyjny

biblia7

 biblia7  

                     FORMACJA – jest to pewien proces, który poprzez poznanie i weryfikację, w mocy autorytetu i zobowiązującej hierarchii wartości prowadzi do realizacji działań.

                    FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA – to stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego.     (Jan Paweł II, Christifideles Laici)

 

Jest to propozycja drogi dojrzewania w wierze dla uczestników (dorosłych, rodzin, kapłanów, osób konsekrowanych i in.)

Celem jest kształtowanie chrześcijańskiej dojrzałości, która wyraża się poprzez osobistą relację do Jezusa Chrystusa oraz zaangażowanie się we wspólnocie oraz misję Kościoła

Formacja chrześcijańska obejmuje następujące elementy:

1.doświadczenie Chrystusa

2.doświadczenie wspólnoty wierzących

3.aktywna miłość bliźniego

Droga formacji przebiega poprzez kolejne etapy:

  • udział w spotkaniach kręgu
  • podejmowanie odpowiedzialności
  • ewangelizacja

W trakcie poszczególnych etapów obok pracy osobistej ważną rolę odgrywają spotkania formacyjne (co 2 tygodnie), obozy rekolekcyjne, które odbywają się w wakacje oraz kursy ewangelizacyjne

Udział w spotkaniach obejmuje:

-udział we Mszy Świętej poprzedzającej spotkanie 1 raz na 2 tygodnie

-udział w spotkaniu tematycznym i lectio divina

-udział w obozie rekolekcyjnym

-pomoc w czynnościach porządkowych na spotkaniach

Podejmowanie odpowiedzialności obejmuje:

-włączenie się w obsługę Mszy Św.(czytanie, śpiew, modlitwa wiernych)

-prowadzenie modlitwy brewiarzowej

-prowadzenie lectio divina lub spotkania tematycznego opartego o Pismo Św.

-Prowadzenie modlitwy na zakończenie

-udział w dodatkowej Mszy Św. W tygodniu

-modlitwa rodzinna

-codzienna medytacja Pisma Św.

Ewangelizacja obejmuje:

-współorganizacja Tygodnia Biblijnego w parafii

-współorganizacja Nabożeństwa Biblijnego

-prowadzenie modlitwy brewiarzowej dla parafian

-współorganizacja kursów ewangelizacyjnych i obozów rekolekcyjnych