Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Kategoria -Uncategorized

Rekolekcje 2021 – “Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją” Neh 8;10

Termin 24.07-31.07.2021

Miejsce : Korbielów Dom Rekolekcyjny Dominikanów

Głoszący: ks. Kacper Małek-parafia NMP Matki Kościoła

Uczestnicy: dorośli, młodzież, dzieci, małżeństwa i osoby pojedyncze, każdy, kto ma pragnienie Słowa Bożego, relacji z drugim człowiekiem, pogłębiania swojej wiary, osoby będące we wspólnotach oraz te, które poszukują swojego miejsca w Kościele.

Każdego dnia:  Adoracja NS, Msza św., katecheza tematyczna, rekreacja i wypoczynek, spotkania w grupach, pogodne wieczory i filmoteki, czas na wyciszenie i lekturę Słowa Bożego

Ramowy plan rekolekcji:

Dzień 1

Przyjazd ok. godz. 13.00

Zakwaterowanie

14.00 Spacer po okolicy

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i spotkanie organizacyjne, wprowadzenie do katechez rekolekcyjnych, słowo o miejscu

17.00 Obiadokolacja

18.30. Msza św.

20.00 Wieczór na zapoznanie

Dzień kolejny

8.00 Adoracja

8.30 śniadanie

9.15 Przygotowania do Eucharystii (przeczytanie tekstów czytań, o patronie dnia, komentarzy)

10. 00 Msza św. z katechezą rekolekcyjną i pytaniami do rozważań w ciągu dnia lub katecheza rekolekcyjna po Mszy

12.00 Rekreacja i turystyka

17.30 obiadokolacja

18.30 Katecheza dla dzieci i młodzieży

19.30 Podsumowanie dnia i dzielenie w grupach

21.00 Filmoteka dla wytrwałych, pogodny wieczór itp.

Dzień ostatni

8.00 Adoracja

8.30 śniadanie

9.30 Świadectwa

11.30 Msza św.

13.00 Obiad dla chętnych z dopłatą

Co trzeba zabrać ze sobą: Pismo Święte, dobry humor, serce otwarte dla brata, siostry, ręce gotowe do współtworzenia tego dzieła.

Jeśli nie jedziesz, to westchnij do Pana za głoszącego, uczestników rekolekcji, możesz ofiarować swój post, jałmużnę i modlitwę.

Wszelkie informacje u animatorów Kręgu Biblijnego: Ula, Kasia

 

Boże Narodzenie 2019

Słowo, Które Ciałem się staje, zaprasza w tą świętą noc, żeby :

uwierzyć, że Duch Boży działa z mocą,

uwielbić za cud ofiarowania się Jezusa za nas,

podziękować za łaski płynące w nasze życie

przestać się lękać o swoje życie i innych.

Słowo, Które Było, Jest i Będzie zaprasza do:

własnego „fiat”na wszystkie sprawy świata

głębokiego wsłuchania się w poznawanie Boga

ufnego przyjmowania życia, jako woli Ojca

podążania za najlepszym Nauczycielem

Zrodzone Dziecię, Bóg jest pewnym dowodem, że

Bóg jest Miłością bez granic i wymagań

Jego Święta wola wypełnia się w każdym życiu

On nigdy nie zmęczy się i nie znuży nami

Narodził się, żeby umrzeć i z martwych powstać

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia

Ula i Jacek z rodziną

Świdnik 2019 r

Nowy rok formacyjny 2019-2020

Rozpoczynamy nowy rok formacyjny i zapraszamy wszystkich, którzy mają pragnienie spotykania się ze Słowem Bożym na nasze spotkania. Odbywają się one co tydzień naprzemiennie w dwóch parafiach:

parafia NMP Matki Kościoła – I, III i V wtorek miesiąca po Mszy św. i Koronce do Bożego Miłosierdzia –

sala św. Józefa (kościół dolny). Opiekun KB -ks. Maciej Molicki

parafia Chrystusa Odkupiciela – II i IV wtorek miesiąca po Mszy św. – sala na piętrze domu parafialnego – opiekun KB – ks. Andrzej Janicki

Witamy  w naszym kręgu opiekuna od tego roku, ks. Macieja, którego otaczamy modlitwą 🙂

Spotkanie ma następujący przebieg:

1. Śpiew i zapalenie świecy

2. Modlitwa brewiarzowa – Nieszpory

3. Ewangelia na najbliższą niedzielę z komentarzem

4. Ewangelia aktualnie czytana (teraz rozpoczynamy Ewangelię św. Łukasza) z modlitwą Słowem Bożym

5. Ogłoszenia

6. Apel Jasnogórski

7. Zgaszenie świecy

 

Klecza Dolna-wakacje z Bogiem 2019

W tym roku podążaliśmy śladami Jana Pawła II. Świętość i piękne życie było na wyciągnięcie ręki. Zachwyt nad jego umiłowaniem świata, podporządkowaniem go Kościołowi i drugiemu człowiekowi, mądrość w przedstawianiu rzeczy najważniejszych. Istotne tematy precyzyjnie przedstawiał ks.Tadeusz, pochylając się nad encyklikami św. Jana Pawła II i tekstami biblijnymi. Codzienna Msza św., katecheza, dzielenie się, to duchowa strona rekolekcji. Ważne były miejsca, które odwiedzaliśmy: Wadowice, Tyniec, Kalwaria Zebrzydowska, ogród Jana Pawła II w Inwałdzie. Był też wyjazd do kopalni soli w Bochni, nad malownicze jezioro Międzybrodzkie, czy do klimatycznego miasteczka Lanckorony. To wszystko działo się we wspólnocie ludzi, którzy postanowili wakacje spędzić z Panem Bogiem. Różnice wiekowe, różnorodne doświadczenia z grup modlitewnych, zebrane wszystkie stany – łączyło nas pragnienie odkrywania obecności Boga w życiu. A On działał, rozpalając serca, odnajdując zagubione owce, poprzez świadectwa ludzi. Jemu wdzięczność i chwała. Bogu niech będą dzięki za ten czas i ludzi, których zaprosił na te rekolekcje Kręgu Biblijnego.

Wakacje 2019

Wakacyjna propozycja dla ludzi wiary

Tydzień Biblijny w Kleczy k.Wadowic

http://pallotyni-wadowice.pl/dom_rekolekcyjny

Termin

14.07.2019- 21.07.2019

Rekolekcje poprowadzi

ks. Tadeusz Fac (parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku)

 osobiste spotkanie z Jezusem poprzez:

 • codzienną Eucharystię
 • katechezy
 • dzielenie się Słowem Bożym
 • wspólną modlitwę
 • odkrywanie Pana Boga i swojego miejsca w dziele  stworzenia
 • turystykę

Bibliodrama 10-12 maj 2019

 

W ramach XI Tygodnia Biblijnego w parafii NMP Matki Kościoła odbyły się dla uczestników Kręgu Biblijnego rekolekcje Bibliodramy. Prowadził je ojciec Władysław Chaim, redemptorysta z Zamościa. Uczyliśmy się poznawać Słowo Boże, angażując się umysłem , sercem, duszą i całym ciałem. Tematem naszego rozważania była droga uczniów do Emaus na podstawie Ewangelii św. Łukasza. Piękne przeżycie. Duch Święty prowadził, odkrywał głębię Słowa, uruchamiał wyobraźnię. Różnorodność działań, ogromna aktywność prowadzącego i uczestników, prowadziły do świadomości, jak wielka może być radość ze spotkania z Pismem Świętym. Nakarmieni duchowym pokarmem, wzajemnymi relacjami, rozradowani, usłyszeliśmy: Idźcie i głoście…no to poszliśmy😀

Ula

XI Tydzień Biblijny w Świdniku

Rozpoczynamy XI Tydzień Biblijny.

W parafiach NMP Matki Kościoła i w p. Chrystusa Odkupiciela przez cały tydzień na Mszach Św. wieczorem będą czytane komentarze do Ewangelii, Czytania oraz Modlitwa Wiernych. Będą też wyłożone sigle do Ewangelii św. Jana do rozważenia na modlitwie osobistej. W Tygodniu Biblijnym odbędzie się Droga Światła:

w p. Chrystusa Odkupiciela w środę go godz. 18.30(po Mszy św.)

w p. NMP Matki Kościoła w czwartek o godz. 17.00 (przed Mszą św.)

ZAPRASZAMY!

30739550 1580342532014510_8002233029814648832_n

Weekendowa Szkoła Dialogu

Dialog to przestrzeń, gdzie mogą spotkać się małżonkowie. Dialog to także możliwość obejrzenia spornej sprawy w pokoju. Dialog to wyrażanie uczuć, nawet tych, które są burzliwe, i to bez konsekwencji zerwania relacji. Dialog to możliwość słuchania, wyrażania uczuć, czyli dzielenia się, rozumienia, przebaczania, towarzyszenia.

Pary, które chcą nauczyć się dialogu jako zwyczajnego spotkania małżonków mogą na tych rekolekcjach metodą warsztatową poznać i doświadczyć:

 • zasady dialogu
 • elementy psychologii mężczyzny i kobiety
 • zasady komunikacji
 • podstawowe zasady sakramentu małżeństwa jako dialogu z małżonkiem w obecności Boga
 • sposób uwolnienia od wielu zniewoleń duchowych, które niszczą małżeństwo i rodzinę
 • modlitwę małżonków za siebie wzajemnie
 • technikę prowadzenia dialogu małżeńskiego

PROWADZĄCY: KS. Adam Bajorski MSF (Misjonarz Świętej Rodziny)

Anna Łuczak – świecki ewangelizator

Termin 1-3 marzec 2019

Organizator: KRĄG BIBLIJNY

Miejsce parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku, ul. Kard.S.Wyszyńskiego 32

Koszt – 150 ZŁ/PARA zaliczka przy zapisie 50 zł/para

Zgłoszenia do 15 lutego 2019 przyjmują:)

Urszula Szabatowska tel. 607221520 ursula_s@poczta.onet.pl

Katarzyna Radek tel. 782202349 katarzyna.radek@wp.pl