Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Kategoria -Spotkania

Krąg Biblijny spotyka w dwóch parafiach świdnickich, w parafii NMP Matki Kościoła oraz parafii Chrystusa Odkupiciela. Spotykamy się w każdy wtorek po Mszy Św. wieczorowej. W kościele NMP spotkania odbywają się w 1, 3 i 5 wtorek miesiąca, w dolnym kościele, w jednej z salek, w kościele Chrystusa Odkupiciela w 2 i 4 wtorek miesiąca, w salce na górze. Zapraszamy wszystkich chętnych pragnących skonfrontować swoje życie ze Słowem Bożym, do wielkiej przygody we wspólnocie. Każde spotkanie ma podobny charakter i przebieg:
1. Śpiew i modlitwa
2. Celebracja Słowa Bożego na najbliższą niedzielę
4. Błogosławieństwo
Jeździmy także na rekolekcje weekendowe oraz na wakacyjny tydzień z Panem Bogiem. Staramy się o systematyczną formację
Zapraszamy bardzo serdecznie…przyjdź…zobacz…posmakuj Słowa…

Nowy Rok

Nowy Rok

Niech Nowy Rok będzie rokiem uwielbienia Pana swoim życiem w relacjach z najbliższymi, pogłębieniem wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Pokłońmy się Królowi Królów tak jak Trzej Królowie, z pokorą, radością i oddajmy Mu chwałę, bo On przychodzi do nas ze swoją miłością, oddając się w nasze ręce jako bezbronne dziecko.  Witamy ten rok z nową nadzieją, wołamy o Ducha Świętego, by dał nam światło na nasze spotkania, potrzebne charyzmaty, żarliwą modlitwę i troskę o dobro wspólnoty. Zachęcamy wszystkich do nowych wyzwań, pokonywania własnych słabości, do rzucania się w ręce kochającego Ojca i oddawania Mu swojego czasu, talentów, pomysłów. 

Za nami piękne sylwestrowe uwielbienie, pierwsze dni Nowego Roku, święto Objawienia Pańskiego i wspaniały orszak Trzech Króli w Świdniku, wspólnotowe spotkanie z kolędami. Przed nami…rok łaski od Pana…wykorzystajmy go dobrze 🙂

 Nowy Rok     Ula i Jacek

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Jan Chrzciciel

Jan Chrzciciel15 GRUDNIA 2013     III niedziela Adwentu

Dzisiejsze czytania: Iz 35,1-6a.10; Ps 146,7-10; Jk 5,7-10; Iz 61,1; Mt 11,2-11

Uwięziony Jan posyła swoich uczniów do Chrystusa, by usłyszeć, że Prawda, za którą przyjdzie mu odać życie właśnie się wypełnia. Jezus utwierdza swojego przyjaciela, że jego życie było wypełnienieniem planu Boga oraz, że Jan wywiązał się ze swojej misji znakomicie “Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.”

Jak jest z moim życiem? Czy mam szansę usłyszeć od Chrystusa zapewnienie, że wypełniam wolę Boga i że podążam drogą swego powołania?

Czytaj więcej

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie

Jerozolima

Jerozolima17 LISTOPADA 2013     XXXIII niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Ml 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,28; Łk 21,5-19

Świątynia Jerozolimska, ale także inne świątynie, na całym świecie, te piękne, o które się troszczą wierni i ozdabiają je swoimi darami, ale i te, które są zamykane, bo świecą pustkami i odwiedzają je tylko nieliczni. Jak wyglądają dzisiaj nasze świątynie, te murowane lub drewniane zbudowane ręką ludzką, ale przede wszystkim te, które są w naszych sercach? Czytamy w Piśmie Świętym “Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was?”. Myślę, że Bóg pragnie mieszkać w nas i to, że zgodził się posłać swojego Syna na śmierć z miłości do mnie, do Ciebie, jest argumentem nie do podważenia. Jak wygląda moja świątynia?

Czytaj więcej

Żywy Bóg

Bóg żywych10 LISTOPADA 2013      XXXII niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: 2 Mch 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-6.8.15; 2 Tes 2,16-3,5; Ap 1,5-6; Łk 20,27-38

Bóg jest Bogiem żywych nie umarłych, wszyscy bowiem dla Niego żyjemy…

Kiedyś zobaczę Boga twarzą w twarz, będę stała w Jego światłości, będę bez przeszkód uwielbiała Jego imię, śpiewała razem z chórami anielskimi…czy jestem tego pewna? Tak!!! Bo Bóg jest wierny i spełnia swoje obietnice, On był, jest i będzie Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, również moim. Wezwał mnie po imieniu, zaprosił do życia, dał się poznać jako Bóg Miłosierny, Przebaczający, Bóg, który troszczy się o mnie. Na każdym kroku widzę Jego dzieła, On przemawia przez wydarzenia, ludzi, On towarzyszy mi 24 godziny na dobę. Jak będzie wyglądało życie wieczne? Ostatnio z mężem zastanawialiśmy się czy rozpoznamy się kiedyś, czy będziemy dalej mężem i żoną? Co to znaczy, że mamy znienawidzić swego męża, żonę, matkę, ojca i iść za Jezusem?

Czytaj więcej

Ucisk wyzwala w nas moc wiary

20 PAŹDZIERNIKA 2013   XXIX niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Wj 17,8-13; Ps 121,1-8; 2 Tm 3,14-4,2; Hbr 4,12; Łk 18,1-8

wdowa i sędziaPan jest w codzienności i mam go szukać właśnie tutaj. Nieustannie 🙂 Czy to możliwe w pędzie, w jakim dzisiaj wszyscy jesteśmy? Czasem wydaje mi się, że niekoniecznie, ale… gdy patrzę na swoje życie jeszcze kilka lat temu, a teraz, to widzę zasadniczą różnicę. Dlaczego? Otóż jeszcze kilka lat temu wydawało mi się, że udział w codziennej Mszy Św. jest w moim przypadku absolutnie niemożliwy, że odmówienie wszystkich części Różańca wymaga conajmniej całego dnia wolnego, a pamiętanie o obecności Boga w ciągu dnia, poza modlitwą poranną i wieczorną, możliwe jest tylko w zakonie kontemplacyjnym 🙂 Co się zmieniło? Bardzo wiele, bo widzę jak moje życie przenika Obecność Boga Najwyższego, jak codzienna Msza Św. ratuje moje życie od “obłędu” i daje mi siłę do wchodzenia w każdy dzień nie swoją mocą, ale mocą Najwyższego. Czuję, jak modlitwa różańcowa zaczyna mi towarzyszyć w różnych momentach dnia i jak pomaga mi walczyć z przychodzącymi pokusami. Zaczynam widzieć, jak bardzo słaba jestem i jak potrzebuję wpatrywać się w Chrystusa, który oddaje siebie za moje grzechy, bym ja miała życie…Moja droga do Boga jakby się dopiero zaczęła, ale widzę, że to właściwa droga i chcę nią iść, razem z Chrystusem. Może czasem Pan ma dosyć mojego naprzykrzania (wcale bym się nie zdziwiła), ale wiem na pewno, że “prędko weźmie mnie w obronę “… doświadczam tego każdego dnia. Proszę Go tylko o jedno…o wiarę, bym ją miała, każdego dnia, w codzienności…i abym jej nie zatraciła… Ula

Marta i Maria

Marta i Maria

Marta i Maria21 LIPCA 2013    XVI niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Rdz 18,1-10a; Ps 15,1-5; Kol 1,24-28; Dz 16,14b; Łk 10,38-42

Zawsze fascynowały mnie te dwie kobiety, bo i w jednej i drugiej wciąż odkrywam siebie. Dzisiaj bardziej jestem Martą, tą która troszczy i martwi się o zbyt wiele. Tak jak ona chcę “sprawiedliwego”podziału obowiązków, przychodzę do Jezusa z pretensją, że tak wiele na mojej głowie…A potem się dziwię sama sobie, skąd we mnie gorycz, złość na innych, mój wewnętrzny nieład. Jak dobrze, że Jezus woła mnie po imieniu 🙂 i to dwukrotnie: “Marto, Marto…” To przywołuje mnie do porządku i przypomina o tęsknocie serca, o Marii. Siąść i zasłuchać się w Słowo Boże. Przecież tak niewiele trzeba, żeby wybrać tą najlepszą cząstkę. Wybrać też pokorę i posłuszeństwo Marii, że jest Ktoś, komu można zaufać do końca, Jego Słowu, które pokazuje mi prawdę o mnie. Dopiero jak siadam u stóp Pana i pozwalam Mu mówić, dopiero wtedy przychodzi pokój, radość, miłość, cierpliwość, czyli owoce Ducha Świętego. Niby to takie proste, niby to wiem i doświadczyłam wiele razy, jak dobrze jest być Marią i zasłuchać się w Panu, ale wciąż gdzieś słyszę podszept: “jesteś Martą, ty potrafisz, wiesz co dobre dla Ciebie…” Panie Boże, chcę troszczyć się o Twoje sprawy, chcę być dobrą żoną, matką, córką, ale nie chcę tego czynić swoimi siłami. “Abraham wsłuchany w ciszę południa siedział u wejścia do namiotu i czuwał. I właśnie wtedy dostrzegł nadchodzącego Boga.”(ks. E.Staniek).

Tego życzę wszystkim czytającym tą stronę oraz sobie samej…bym dostrzegła nadchodzącego Boga, w moim życiu, w relacjach, w wydarzeniach, niech On przenika całe moje życie.

Ula

Daję wam przykazanie nowe…

Daję wam przykazanie nowe14 lipca XV niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Pwt 30;10-14, Ps 69; Kol 1; 15-20; Łk 10;25-30

„Wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy”- nakazuje Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa. Badam swoje serce i zastanawiam się nad moją miłością do Boga…

Pierwsze przykazanie, najważniejsze, bo za miłością do Boga kryje się miłość do bliźniego. Miłowanie Boga nie przekracza moich możliwości, nie jest poza moim zasięgiem. „..słowo to jest bardzo blisko ciebie w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.”Pwt 30;14

Czytaj więcej

Niech cała ziemia chwali swego Boga

Jezus na stadionie

Jezus na stadionie7 LIPCA 2013      XIV niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3.4-7.16.20; Ga 6,14-18; Kol 3,15a.16a; Łk 10,1-12.17-20

W pierwszym czytaniu jest mowa o radości “Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany…Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa.” Iz 66;12, 14.

To co zobaczyłam 6 lipca na stadionie w Warszawie to właśnie ten strumień wezbrany. Strumień ludzi (ok. 60 tys), strumień łask, Słowa Bożego, które płynęło z ust ojca Boshabory. Rozradowało się moje serce widokiem żywego, kipiącego energią Kościoła. Wielka eksplozja uwielbienia, śpiewu, radości i pokoju. Wiara jest tu i teraz powiedział ojciec Boshabora i to było widać i czuć. – Duchu, daj uśmiech, radość. Więcej radości! Bo Bóg ojciec nas obejmuje. Przyjmij to w swoim sercu. Niech zstąpi deszcz radości i pokoju Bożego! – mówił gość wśród oklasków. Odpowiedział mu roznoszący się perlisty, radosny, “zaraźliwy” śmiech.

Czytaj więcej

…ty idź i głoś królestwo Boże!

Idź i głoś królestwo Boże30 CZERWCA 2013   XIII niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: 1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Ga 5,1.13-18; 1 Sm 3,9; J 6,68b; Łk 9,51-62

“Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” Łk 9;54

Ile razy zdarzało mi się wpadać w gniew i zapalczywość względem innych, którzy źle mówili o Bogu, Kościele. Czy tego chce Jezus? On zabronił swoim uczniom tego i mnie też zabrania. Czego oczekuje ode mnie? Do Boga należy rzucenie ognia na ziemię, a ja mam się modlić o ogień Ducha Świętego i nawrócenie przeciwników. Niby niewiele, ale bywa czasem bardzo trudne…

Czytaj więcej

Za kogo Mnie uważacie?

Jezus kim jest

Jezus kim jest23 CZERWCA 2013    XII niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Za 12,10-11; Ps 63,2-6.8-9; Ga 3,26-29; Łk 9,23 ; Łk 9,18-24

“Za kogo uważają Mnie tłumy?” pyta dzisiaj Jezus swoich uczniów, czyli i mnie i Ciebie. Panie…świat dzisiaj próbuje wyprzeć się Ciebie. Wyśmiewa Kościół, kapłanów, świeckich, którzy ogłaszają Ciebie Panem. Jezus pyta dalej: a za kogo ty mnie uważasz? Ty jesteś Mesjasz Boży. Czy tak brzmi moja, twoja odpowiedź? Wiem Panie, że Ty wiele wycierpiałeś, byłeś odrzucony, zabity, ale Zmartwychwstałeś, Twoja miłość to krzyż, który dajesz także w moje dłonie i zapraszasz do naśladowania Ciebie. Jakże często bronię się przed krzyżem, próbuję Ci udowodnić, że nie tak on ma wyglądać…jakże często uświadamiam sobie, że jestem słaba swoją mocą.

Czytaj więcej