Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Kategoria -Spotkania

Krąg Biblijny spotyka w dwóch parafiach świdnickich, w parafii NMP Matki Kościoła oraz parafii Chrystusa Odkupiciela. Spotykamy się w każdy wtorek po Mszy Św. wieczorowej. W kościele NMP spotkania odbywają się w 1, 3 i 5 wtorek miesiąca, w dolnym kościele, w jednej z salek, w kościele Chrystusa Odkupiciela w 2 i 4 wtorek miesiąca, w salce na górze. Zapraszamy wszystkich chętnych pragnących skonfrontować swoje życie ze Słowem Bożym, do wielkiej przygody we wspólnocie. Każde spotkanie ma podobny charakter i przebieg:
1. Śpiew i modlitwa
2. Celebracja Słowa Bożego na najbliższą niedzielę
4. Błogosławieństwo
Jeździmy także na rekolekcje weekendowe oraz na wakacyjny tydzień z Panem Bogiem. Staramy się o systematyczną formację
Zapraszamy bardzo serdecznie…przyjdź…zobacz…posmakuj Słowa…

Spotkania w nowym roku formacyjnym 2020-2021

Krąg Biblijny zaprasza wszystkich pragnących pochylać się nad Słowem Bożym na spotkania. Odbywają się one w dwóch parafiach:

parafii NMP Matki Kościoła – I, III i V wtorek miesiąca – Msza św. o 18.00, potem spotkanie w      dolnym kościele w sali św. Józefa. We wtorek poprzedzający drugą niedzielę miesiąca jest Msza wspólnotowa razem ze Scholą Domowego Kościoła, wtedy spotkanie jest o godz. 18.00, a Msza św. w dolnym kościele o godz.19.15

parafii Chrystusa Odkupiciela – II i IV wtorek miesiąca. Jeśli Msza wspólnotowa wypada w II wtorek miesiąca, wtedy spotkania w parafii są w III i IV wtorek. Msza św. o godz. 18.00, a potem spotkanie w sali na górze .

Historie miłosne w Biblii

historie miłosne

historie miłosne

Kurs dla małżeństw „Historie miłosne w Biblii”

Termin: 26-28 luty 2016 r

Miejsce: parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku

Prowadzi: ks. Adam Bajorski (MSF) oraz             W.A. Łuczakowie

zgłoszenia do końca stycznia

cena: 150 zł/pary kontakt: 607221520

Przypowieść o siewcy

Siewca i zasiew

Siewca i zasiew13 LIPCA 2014 XV niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23

 Siadam dzisiaj przed przypowieścią o siewcy i próbuję odszukać Boga i siebie w Słowie Bożym, znaleźć drogowskaz, który pozwoli mi popatrzeć na dzisiejszy dzień oczami Boga. W pierwszym czytaniu odnajduję już zapowiedź, że „słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” Pomimo suchej gleby mojego serca, te słowa bardzo mnie pocieszają… to Bóg zaplanował dzisiaj dla mnie właśnie to Słowo i ono dokona tego, co On chce, nawet jeśli mnie wydaje się, że nie dostrzegam owoców w swoim życiu. Jak pada ziarno Jego Słowa w moje serce, czy dbam jak rolnik o to, by zasiane, przyjęło się i wydało owoc?

Czytaj więcej

Tabor

Przemienienie Pana

Przemienienie Pana16 MARCA 2014  II niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania: Rdz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,7; Mt 17,1-9

PRZEZ CIERPIENIE- DO CHWAŁY ZMARTWYCHWSTANIA

Doświadczenie Piotra Jakuba i Jana na górze Tabor miało przygotować ich do Męki, jakiej za chwilę będą świadkami. Czy potrafiliby zrozumieć te wydarzenia bez objawienia się im Pana w pełnej chwale? Być może, ale pewnie zajęłoby to im więcej czasu.

Jakie piękne musiało być to widzenie, skoro Piotr chciał zatrzymać tę chwilę poprzez myśl o rozstawieniu trzech namiotów. Obraz ten kojarzy mi się z moim doświadczeniem chwały Pana, kiedy podczas Eucharystii mam przedsmak nieba, kiedy podczas udziału w modlitwie uwielbienia autentycznie czuję bliskość Pana, kiedy podczas Mszy Św z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała otwieram się na Jego działanie. Doświadczenie obecności Jezusa w tych sytuacjach daje moc do codziennego życia, bo przecież trzeba zejść z góry Tabor. Zastanawiam się, co sobie myśleli Apostołowie schodzący z góry Tabor. Myślę, że woleliby tam zostać jeszcze dłużej. Ja również chciałabym uwieczniać te chwile bliskości z Panem i wcale nie chce mi się wychodzić z Kościoła, ale przecież trzeba wrócić na ziemię i zająć się codziennymi sprawami, obowiązkami, trudnościami, czyli przyjąć te codzienne krzyże. Pan Jezus przygotowywał Apostołów do Swojej Męki, kiedy zapowiadał Swoją Śmierć. Określił też warunki Jego naśladowania- „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt.16,24). Zatem jasno nakreślił nam Jezus jak żyć i postępować, aby mieć udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Czytaj więcej

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

miłość nieprzyjaciół23 LUTEGO 2014  VII niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Wybrałam dzisiaj 3 wersety z czytań i Ewangelii dnia dzisiejszego:” Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego.” „Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. „”Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”.

Wróciliśmy z mężem z Ziemi Świętej i jeszcze wszystko jest takie żywe we mnie, dlatego chcę się podzielić swoimi przemyśleniami, tym bardziej że nasze pielgrzymowanie było oparte o 10 przykazań i 8 błogosławieństw, a to bardzo łączy się z tym, co dzisiaj chce do mnie, do Ciebie powiedzieć Bóg.

Czytaj więcej

Jezus powołuje

Jezus powołuje26 STYCZNIA 2014    III niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania: Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,23; Mt 4,12-23

„I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”           Mt 4;19-20 

Kiedy wyobrażam sobie tą scenę, widzę dwóch rybaków zajętych swoją ciężką pracą, może już zmęczonych, bo to zarzucenie jest już kolejnym ich razem, gdy próbują coś złowić. Dwóch mężczyzn ogorzałych od słońca i wiatru, silnych i nawykłych do twardych zmagań z żywiołem – obok przechodzi Jezus. Znają Go? Tego z kart Pisma Świętego nie wiadomo, ale można wnioskować, że z pewnością słyszeli o Janie, który zapowiadał Mesjasza, może przyjęli z jego ręki chrzest. A może byli świadkami chrztu Jezusa i świadectwa Jana o Nim.

Czytaj więcej

Patrzę i odkrywam brata

Chrzest Jezusa19 stycznia 2014 r. II Niedziela Zwykła Dzisiejsze czytania: Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; J 1,14.12b; J 1,29-34

Całe wydarzenie ma miejsce w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Wyobraź sobie, że jesteś w tłumie ludzi, którzy przychodzą po chrzest Janowy, chrzest nawrócenia. Słyszysz o tym od dawna, ludzie ciągle opowiadają o Janie, jedni jako sensację, inni jako spełnianie się obietnic przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zaciekawiony idziesz i ty nad Jordan, by zobaczyć, doświadczyć. Natrafiasz na scenę, gdy „Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” J 1, 29

Patrzysz na Jana i widzisz, że ten, do którego ciągną tłumy ludzi widząc Jezusa, wskazuje im na Niego i z zachwytem, światłem w oczach, radością, zapomina zupełnie o sobie, w tym momencie najważniejszy jest Jezus. Patrzysz na Jezusa i pokorę Jana i słyszysz, że On gładzi grzech świata.

Czy wierzysz w to, że Jezus gładzi Twój grzech? Nie wiesz, jak On to robi, ale dociera do Ciebie świadomość, że jest Ktoś, kogo nie znałeś być może do tej pory, ale ma On taką moc, by pokonać Twój grzech. Grzech, z którym borykasz się od samego początku, grzech, który nieraz cię zniewolił, upokorzył, dotknął głęboko nie tylko Ciebie, ale i Twoich bliskich, grzech, którego nie chcesz, lękasz się – a On przychodzi po to, by ci to zabrać, tak najprościej mówi: oddaj mi to, ja przyjmuję twój grzech na siebie, bo po to przyszedłem.

Czytaj więcej