Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Kategoria -Czytelnia

Trójca Przenajświętsza

Trjca_Przenajwitsz

Trjca_Przenajwitsz

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 19 CZERWCA 2011  Niedziela

Dzisiejsze czytania: Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18

Jakie jest moje doświadczenie Boga Ojca? Kim dla mnie jest Bóg Ojciec? Co mnie z Nim łączy?

„Tak Bóg umiłował świat”…potrzebuję Twojej miłości Panie, jak powietrza, bez niej jestem niczym, nic nie mogę zyskać…potrzebuję jedności takiej jaką Ty pokazujesz i objawiasz w Trzech Osobach, jedności z Kościołem, z ludźmi, którzy mnie otaczają, z samym sobą. Tylko Twoja miłość zbawia…Uwielbiam i kłaniam Ci się Boże Ojcze…

Czytaj więcej

św. Józef oblubieniec Najświętszej Maryi

w._Jzef

w._Jzef„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.” Mt 1; 24

Posłuszeństwo Bożego mężczyzny św. Józefa jest pięknym wskazaniem do działania, tu i teraz, w takiej rzeczywistości w jakiej się znajduje. Bóg nie zostawia Józefa samego, cały czas w swoim Słowie jest obecny tuż przy mężczyźnie, oświetlając mu drogę, inną z pewnością niż ta, którą planował sobie Józef. Po pięknym Magnificat Maryi w jej sercu zostałby pewnie tylko ból i strach, gdyby nie postawa jej męża. To poczucie ziemskiego bezpieczeństwa dla brzemiennej kobiety było nieodzowne, żeby mogła wypełnić plan swojego życia i pomimo cierpienia i miecza w sercu mogła nieść światu radość. Ja również potrzebuję w swoim życiu oparcia w Bogu, w Jego Słowie. Potrzebuję też oparcia w mężczyźnie, który będzie mnie wspierał w drodze i ochraniał. Dopiero wtedy moje działanie w świecie bedzie owocne, radosne, na chwałę Pana. Polecam dzisiaj Bogu swojego męża i wszystkich mężczyzn, aby tak jak Józef na pierwszym miejscu stawiali posłuszeństwo Bogu.

Na adwentowe zamyślenia ks.Piotrek poleca:)

http://www.duch.lublin.pl/itinerarium/gru07.html

Kerygmat

mio_Boa

mio_BoaKerygmat to pierwsze głoszenie  Dobrej Nowiny. W odniesieniu do katechezy kerygmat musi nastąpić najpierw, powinien poprzedzić katechezę. Inaczej katecheza nie ma sensu.

Można powiedzieć, że kerygmat jest sercem przepowiadania w Szkole Nowej Ewangelizacji. Głoszenie kerygmatu – w swej istocie – to przepowiadanie osoby Jezusa Chrystusa jako Jedynego Zbawiciela i Pana. Pierwsze głoszenie ma jeden cel: budzić wiarę w Chrystusa, który daje nowe życie.

Nowa Ewangelizacja ma za zadanie również budzenie wiary, wiary którą już otrzymaliśmy w czasie chrztu świętego. Dziś wielu chrześcijan w Europie i na całym świecie nie potrzebuje suchej doktryny, rytuałów, nakazów, ale potrzebuje powrotu do życia w Bogu, potrzebuje poznania Boga, Który jest Miłością i Który jest blisko, jest Emmanuelem czyli Bogiem z nami.

Dlatego potrzeba dziś głoszenia Chrystusa żyjącego również dzisiaj, żyjącego i przemieniającego życie konkretnych osób. Takie przedstawienie Chrystusa ma doprowadzić przyjmującego Dobrą Nowinę do otwarcia serca na osobę Zbawiciela i Pana, Którym jest Chrystus Pan.

http://www.snegdansk.pl/kerygmat.html

Etapy dnia przeżywanego w świetle Słowa Bożego

Dynamika „lectio divina”
Etapy dnia przeżywanego w świetle Słowa Bożego

I. L e c t i o:

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całą twoją istotą.

– Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie – Czytaj wybrany tekst słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia zapamiętywanie – Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą – Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją

II. M e d i t a t i o:

Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Medytacja jest to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę Słowa: pilne skupienie twojego umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł Twoją uwagę. Przylgnij do słowa nowego, które cię zadziwia lub niepokoi. Powtarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.

– Rozpocznij lekturę cichym głosem – Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę – nasycaj się nim – Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo – tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl – Wypisz słowa, które dzisiaj najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako „drogocenny klejnot dnia”

III. O r a t i o:

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.

– Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to Kim jest w twoim życiu – Przywołaj na pamięć co Bóg uczynił w historii twojego życia – Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie – Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie, podczas Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca…

IV. C o n t e m p l a t i o:

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa.

– Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu – Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam gdzie On przebywa – Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym – Staraj się patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

opracował: ks. Krzysztof Wons SDS

Założyciel krakowskiego Centrum Formacji Duchowej.