Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Błogosławieństwa -rozważania na IV tydzień zwykły 30.01 – 5.02.2011

bogosawiestwa

bogosawiestwa30 styczeń (Dzień Pański) IV NIEDZIELA ZWYKŁA

So 2,3;3,12-13; Ps 146,6-10; 1 Kor 1,26-31 ;Mt 5,12a; Mt 5,1-12a

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.”(Mt 5,12a)

Będę szczęśliwa jeśli potrafię uwolnić się od przywiązań ziemskich, od ludzkich osądów, jeśli zniosę wszystko dla Jezusa, jeśli będe mu ufała bez względu na wszystko.

Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.(św. Augustyn)

PONIEDZIAŁEK – Św. Jana Bosko, kapłana

Hbr 11,32-40; Ps 31,20-24; Łk 7,61; Mk 5,1-20

„Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.” Mk 5, 19b

Opowiadam, nawet jak patrzą z niedowierzaniem, że Pan czyni cuda tu i teraz, bo ulitował się nade mną 🙂 Twoja miłość Panie to sprawiła

„Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem. (św. Augustyn)w._Augustyn

WTOREK

Hbr 12,1-4; Ps 22,26-28.30-32; Mt 8,17; Mk 5,21-43

„…żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.” Mk 5,28

Kiedy oddaję swoją bezsilność i niemoc Bogu, kiedy staję u stóp Krzyża i wpatruję się w Tego, który zawierzył Ojcu, uczę się miłości…

„Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.” (św. Augustyn)

ŚRODA Ofiarowanie Pańskie

Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32)

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” Łk 2, 34b

Pan przychodzi w swojej ofierze, daje nam łaskę swojego błogosławieństwa, obym umiała Go uwielbiać za Jego wierność, powstawać a nie upadać, być znakiem Jego Miłości w świecie, obym była wdzięczna…

„Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.” (św. Augustyn)

CZWARTEK

Hbr 12,18-19.21-24; Ps 48,2-4.9-11; Mk 1,15; Mk 6,7-13

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch” Mk 6,7

Jesteśmy powołani do głoszenia Jezusa nie swoją mocą, ale Jego siłą, jesteśmy powołani by trwać we wspólnocie Kościoła Świętego, by wzajemnie się wspierać w zdobywaniu świata dla Boga

„Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.”(św. Augustyn)

PIĄTEK 

Hbr 13,1-8; Ps 27,1.3.5.8-9; 2 Tm 1,10b; Mk 6,14-29

„Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?” Hbr 13, 6

Wspomożyciel troszczy się o mnie we wszystkich potrzebach. On mnie osłoni swoją tarczą. Ty Panie jesteś swiatłem na mojej ścieżce…Chwała Ci, Panie!

„Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić.” (św.Augustyn)

SOBOTA – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Hbr 13,15-17.20-21; Ps 23,1-6; J 10,27; Mk 6,30-34

„Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.” Mk 6;33-34

Ileż to razy pogubiłam się w swoim życiu, a Pan swoją łaską podniósł mnie i uzdolnił do czynienia dobrze. Poczucie, że nikt, ani „nic” nie jest zdolne oderwać mnie od Jego miłości, daje siłę do bycia wiernym…

„Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy.” (św. Augustyn)

Piękne przemyślenia na temat tego tygodnia znajdziesz tutaj:

http://odkupiciel.swidnik.pl/biblia/spotkania/rozwaania.html

Dodaj komentarz