Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Bibliodrama 10-12 maj 2019

 

W ramach XI Tygodnia Biblijnego w parafii NMP Matki Kościoła odbyły się dla uczestników Kręgu Biblijnego rekolekcje Bibliodramy. Prowadził je ojciec Władysław Chaim, redemptorysta z Zamościa. Uczyliśmy się poznawać Słowo Boże, angażując się umysłem , sercem, duszą i całym ciałem. Tematem naszego rozważania była droga uczniów do Emaus na podstawie Ewangelii św. Łukasza. Piękne przeżycie. Duch Święty prowadził, odkrywał głębię Słowa, uruchamiał wyobraźnię. Różnorodność działań, ogromna aktywność prowadzącego i uczestników, prowadziły do świadomości, jak wielka może być radość ze spotkania z Pismem Świętym. Nakarmieni duchowym pokarmem, wzajemnymi relacjami, rozradowani, usłyszeliśmy: Idźcie i głoście…no to poszliśmy😀

Ula

Dodaj komentarz