Krąg Biblijny Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku

Rekolekcje „Kłamstwa, w które wierzymy”

Czas rekolekcji, to święty czas, spotkania z Bogiem, drugim człowiekiem, samym sobą.

W dniach 1-3 października 2021 przeżywaliśmy taki czas, uczestnicząc w rekolekcjach, które poprowadził dla nas

ks. Adam Bajorski (Misjonarz Świętej Rodziny) oraz Anna Łuczak – ewangelizator świecki – oboje ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Oikos .  To był dobry czas, gdy konfrontowaliśmy nasze przemyślenia w świetle Słowa Bożego, przeżywając Eucharystię, Adorację, uwielbiając Pana w śpiewie i modlitwie. Zostawiając swoje codzienne sprawy, swoje projekcje na nasze życie, 67 osób oddało ten czas Panu, by to On przemieniał nasze życie i wypełniał je Swoją Miłością. Chwała Jezusowi za ten piękny czas!

Rekolekcje 2021 – „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją” Neh 8;10

Termin 24.07-31.07.2021

Miejsce : Korbielów Dom Rekolekcyjny Dominikanów

Głoszący: ks. Kacper Małek-parafia NMP Matki Kościoła

Uczestnicy: dorośli, młodzież, dzieci, małżeństwa i osoby pojedyncze, każdy, kto ma pragnienie Słowa Bożego, relacji z drugim człowiekiem, pogłębiania swojej wiary, osoby będące we wspólnotach oraz te, które poszukują swojego miejsca w Kościele.

Każdego dnia:  Adoracja NS, Msza św., katecheza tematyczna, rekreacja i wypoczynek, spotkania w grupach, pogodne wieczory i filmoteki, czas na wyciszenie i lekturę Słowa Bożego

Ramowy plan rekolekcji:

Dzień 1

Przyjazd ok. godz. 13.00

Zakwaterowanie

14.00 Spacer po okolicy

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i spotkanie organizacyjne, wprowadzenie do katechez rekolekcyjnych, słowo o miejscu

17.00 Obiadokolacja

18.30. Msza św.

20.00 Wieczór na zapoznanie

Dzień kolejny

8.00 Adoracja

8.30 śniadanie

9.15 Przygotowania do Eucharystii (przeczytanie tekstów czytań, o patronie dnia, komentarzy)

10. 00 Msza św. z katechezą rekolekcyjną i pytaniami do rozważań w ciągu dnia lub katecheza rekolekcyjna po Mszy

12.00 Rekreacja i turystyka

17.30 obiadokolacja

18.30 Katecheza dla dzieci i młodzieży

19.30 Podsumowanie dnia i dzielenie w grupach

21.00 Filmoteka dla wytrwałych, pogodny wieczór itp.

Dzień ostatni

8.00 Adoracja

8.30 śniadanie

9.30 Świadectwa

11.30 Msza św.

13.00 Obiad dla chętnych z dopłatą

Co trzeba zabrać ze sobą: Pismo Święte, dobry humor, serce otwarte dla brata, siostry, ręce gotowe do współtworzenia tego dzieła.

Jeśli nie jedziesz, to westchnij do Pana za głoszącego, uczestników rekolekcji, możesz ofiarować swój post, jałmużnę i modlitwę.

Wszelkie informacje u animatorów Kręgu Biblijnego: Ula, Kasia

 

Spotkania w nowym roku formacyjnym 2020-2021

Krąg Biblijny zaprasza wszystkich pragnących pochylać się nad Słowem Bożym na spotkania. Odbywają się one w dwóch parafiach:

parafii NMP Matki Kościoła – I, III i V wtorek miesiąca – Msza św. o 18.00, potem spotkanie w      dolnym kościele w sali św. Józefa. We wtorek poprzedzający drugą niedzielę miesiąca jest Msza wspólnotowa razem ze Scholą Domowego Kościoła, wtedy spotkanie jest o godz. 18.00, a Msza św. w dolnym kościele o godz.19.15

parafii Chrystusa Odkupiciela – II i IV wtorek miesiąca. Jeśli Msza wspólnotowa wypada w II wtorek miesiąca, wtedy spotkania w parafii są w III i IV wtorek. Msza św. o godz. 18.00, a potem spotkanie w sali na górze .

Boże Narodzenie 2019

Słowo, Które Ciałem się staje, zaprasza w tą świętą noc, żeby :

uwierzyć, że Duch Boży działa z mocą,

uwielbić za cud ofiarowania się Jezusa za nas,

podziękować za łaski płynące w nasze życie

przestać się lękać o swoje życie i innych.

Słowo, Które Było, Jest i Będzie zaprasza do:

własnego „fiat”na wszystkie sprawy świata

głębokiego wsłuchania się w poznawanie Boga

ufnego przyjmowania życia, jako woli Ojca

podążania za najlepszym Nauczycielem

Zrodzone Dziecię, Bóg jest pewnym dowodem, że

Bóg jest Miłością bez granic i wymagań

Jego Święta wola wypełnia się w każdym życiu

On nigdy nie zmęczy się i nie znuży nami

Narodził się, żeby umrzeć i z martwych powstać

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia

Ula i Jacek z rodziną

Świdnik 2019 r

Nowy rok formacyjny 2019-2020

Rozpoczynamy nowy rok formacyjny i zapraszamy wszystkich, którzy mają pragnienie spotykania się ze Słowem Bożym na nasze spotkania. Odbywają się one co tydzień naprzemiennie w dwóch parafiach:

parafia NMP Matki Kościoła – I, III i V wtorek miesiąca po Mszy św. i Koronce do Bożego Miłosierdzia –

sala św. Józefa (kościół dolny). Opiekun KB -ks. Maciej Molicki

parafia Chrystusa Odkupiciela – II i IV wtorek miesiąca po Mszy św. – sala na piętrze domu parafialnego – opiekun KB – ks. Andrzej Janicki

Witamy  w naszym kręgu opiekuna od tego roku, ks. Macieja, którego otaczamy modlitwą 🙂

Spotkanie ma następujący przebieg:

1. Śpiew i zapalenie świecy

2. Modlitwa brewiarzowa – Nieszpory

3. Ewangelia na najbliższą niedzielę z komentarzem

4. Ewangelia aktualnie czytana (teraz rozpoczynamy Ewangelię św. Łukasza) z modlitwą Słowem Bożym

5. Ogłoszenia

6. Apel Jasnogórski

7. Zgaszenie świecy

 

Klecza Dolna-wakacje z Bogiem 2019

W tym roku podążaliśmy śladami Jana Pawła II. Świętość i piękne życie było na wyciągnięcie ręki. Zachwyt nad jego umiłowaniem świata, podporządkowaniem go Kościołowi i drugiemu człowiekowi, mądrość w przedstawianiu rzeczy najważniejszych. Istotne tematy precyzyjnie przedstawiał ks.Tadeusz, pochylając się nad encyklikami św. Jana Pawła II i tekstami biblijnymi. Codzienna Msza św., katecheza, dzielenie się, to duchowa strona rekolekcji. Ważne były miejsca, które odwiedzaliśmy: Wadowice, Tyniec, Kalwaria Zebrzydowska, ogród Jana Pawła II w Inwałdzie. Był też wyjazd do kopalni soli w Bochni, nad malownicze jezioro Międzybrodzkie, czy do klimatycznego miasteczka Lanckorony. To wszystko działo się we wspólnocie ludzi, którzy postanowili wakacje spędzić z Panem Bogiem. Różnice wiekowe, różnorodne doświadczenia z grup modlitewnych, zebrane wszystkie stany – łączyło nas pragnienie odkrywania obecności Boga w życiu. A On działał, rozpalając serca, odnajdując zagubione owce, poprzez świadectwa ludzi. Jemu wdzięczność i chwała. Bogu niech będą dzięki za ten czas i ludzi, których zaprosił na te rekolekcje Kręgu Biblijnego.

Wakacje 2019

Wakacyjna propozycja dla ludzi wiary

Tydzień Biblijny w Kleczy k.Wadowic

http://pallotyni-wadowice.pl/dom_rekolekcyjny

Termin

14.07.2019- 21.07.2019

Rekolekcje poprowadzi

ks. Tadeusz Fac (parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku)

 osobiste spotkanie z Jezusem poprzez:

  • codzienną Eucharystię
  • katechezy
  • dzielenie się Słowem Bożym
  • wspólną modlitwę
  • odkrywanie Pana Boga i swojego miejsca w dziele  stworzenia
  • turystykę

Bibliodrama 10-12 maj 2019

 

W ramach XI Tygodnia Biblijnego w parafii NMP Matki Kościoła odbyły się dla uczestników Kręgu Biblijnego rekolekcje Bibliodramy. Prowadził je ojciec Władysław Chaim, redemptorysta z Zamościa. Uczyliśmy się poznawać Słowo Boże, angażując się umysłem , sercem, duszą i całym ciałem. Tematem naszego rozważania była droga uczniów do Emaus na podstawie Ewangelii św. Łukasza. Piękne przeżycie. Duch Święty prowadził, odkrywał głębię Słowa, uruchamiał wyobraźnię. Różnorodność działań, ogromna aktywność prowadzącego i uczestników, prowadziły do świadomości, jak wielka może być radość ze spotkania z Pismem Świętym. Nakarmieni duchowym pokarmem, wzajemnymi relacjami, rozradowani, usłyszeliśmy: Idźcie i głoście…no to poszliśmy😀

Ula